Latest Story

Bijeenkomst over Goed Bestuur

March 28, 2015
By Admin

Op 31 maart 2015 komen de gezaghebbers Gerald Berkel, Jonathan Johnson, Edison Rijna en directeur Koninkrijksrelaties (ministerie van BZK) Erwin Arkenbout bij elkaar op Sint Eustatius. Zij zullen spreken over het programma Bestuurlijke Ontwikkeling dat is opgenomen in het Meerjarenprogramma. Met het programma wordt...

Read more »

Geen pensioengat voor studenten van Caribisch Nederland

March 28, 2015
By Admin
Geen pensioengat voor studenten van Caribisch Nederland

Studenten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die in Nederland gaan studeren, blijven in de toekomst een oudedagsvoorziening opbouwen. De Ministerraad stemde vandaag in met een voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hier zorg voor draagt. Wie nu vanuit...

Read more »

Hoofdkantoor WEB verhuist naar nieuwe locatie

March 25, 2015
By Admin

Het hoofdkantoor van Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) verhuist naar een nieuwe locatie. In de afgelopen weken is een aantal afdelingen overgebracht naar het tijdelijke en nieuwe WEB-gebouw op de Kaya Gresia zonder nummer (z/n). Vanaf 25 maart verhuizen Directie en receptie naar de...

Read more »

Centraal stemburo neemt besluit om over te gaan tot een nieuwe opneming van stembiljetten

March 23, 2015
By Admin

Het centraal stemburo heeft, in de openbare zitting van 20 maart 2015, ter vaststelling en bekendmaking van de verkiezingsuitslag, naar aanleiding van een met opgave van redenen gedaan verzoek van meerdere ter zitting aanwezige kiezers, besloten over te gaan tot een nieuwe opneming van...

Read more »

Delegatie Caribisch Nederland oriënteert zich op beroepsonderwijs

March 19, 2015
By Admin
Delegatie Caribisch Nederland oriënteert zich op beroepsonderwijs

In het kader van de transitie naar Engels als de instructietaal op Sint Eustatius bracht onlangs een onderwijsdelegatie uit Caribisch Nederland een tweedaags bezoek aan het hoofdkantoor van NCTVET (National Council Technical Vocational Education Training) in Kingston, Jamaica. Het bezoek was primair bedoeld om...

Read more »

Politienieuws Bonaire 19 maart 2015

March 19, 2015
By Admin

Aanhouding Op woensdag 18 maart werd omstreeks 18.45 uur drie mannen met initialen S.I.F.M., S.A.T. en S.R.A.V. aangehouden ter zake openlijk geweldpleging, mishandeling, bedreiging en belemmeren van ambtshandeling. Gewonden bij afsteken vuurwerk Op woensdag 18 maart kreeg de politiecentrale omstreeks 11.45 melding dat er...

Read more »

Resultaat verkiezingen Bonaire 2015

March 19, 2015
By Admin
Resultaat verkiezingen Bonaire 2015

Read more »

URD Solution, Kriabon en Boneiru Duradero stimuleren landbouw op Bonaire

March 19, 2015
By Admin
URD Solution, Kriabon en Boneiru Duradero stimuleren landbouw op Bonaire

Ondernemer Roald Boom is er van overtuigd dat iedereen op Bonaire in staat is om zelf groenten te verbouwen. Roald is al jaren aan het experimenteren met het uiteenlopende methodes zoals permakultuur, aquaponics en hydroponics. Uit zijn research is gebleken dat groente verbouwen met...

Read more »

SGB Taskforce ‘Aanpak Grensoverschrijdend gedrag’ opgericht

March 16, 2015
By Admin

Onlangs zijn er twee vechtpartijen op school geweest. Het blijkt dat het hier in enkele gevallen om dezelfde leerlingen gaat. De vechtpartijen worden door leerlingen gefilmd en op Social Media gepubliceerd. Dat is uiteraard schadelijk voor de leerlingen om wie het gaat en voor...

Read more »