Zaak tegen medewerker Koninklijke Marechaussee geseponeerd

In een persbericht maakt het Openbare Ministerie bekend dat het onderzoek naar de aangifte van verkrachting tegen een medewerker van de Koninklijke Marechaussee op 12 oktober 2012 is afgerond. Het Openbare Ministerie BES heeft alle stukken zorgvuldig bestudeerd en geoordeeld dat er onvoldoende wettig bewijs uit het onderzoek naar voren is gekomen om tot strafrechtelijke vervolging over te kunnen gaan. Om die reden is deze zaak thans geseponeerd op de grond: onvoldoende bewijs.

Door de betrokken medewerker van de Koninklijke Marechaussee is ook aangifte gedaan, namelijk tegen de aangeefster wegens laster, smaad en/of het doen van een valse aangifte. Deze aangifte is tevens zorgvuldig onderzocht en ook hiervoor is onvoldoende wettig bewijs aangetroffen. Deze zaak is thans om die reden eveneens geseponeerd.