Workshop over samenwerking van Walvisreservaten

Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), organiseert op 4 en 5 juni 2012 een regionale workshop op St. Maarten over samenwerking van walvisreservaten in het Caribisch gebied.
De workshop brengt de verschillende inspanningen voor bescherming van zeezoogdieren (walvissen, dolfijnen en zeekoeien) in de buurlanden van de Nederlandse eilanden samen.

Deelnemers
Tot de deelnemers behoren het Franse “Agoa” zeezoogdierenreservaat dat alle wateren rondom de Franse eilanden omvat, het Silver Banks Zeezooogdierenreservaat van de Dominicaanse Republiek, het belangrijkste voortplantingsgebied van bultrugwalvissen in het Caribisch Gebied, het “Stellwagen Bank” zeereservaat in de Verenigde Staten, waar de Caribische bultrugwalvissen tijdens de zomer hun voedsel zoeken en het voorgenomen zeezoogdierenreservaat voor Caribisch Nederland. Andere deelnemers zijn verschillende zeezoogdierenexperts van Aruba, Curaçao, Venezuela, Nederland, de VS en het Regionale Activiteiten Centrum voor het SPAW Protocol.

Doel
Het doel van de workshop is:
• Het ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven en programma’s voor onderzoek en bescherming van walvissen en dolfijnen
• Het steunen van regionale gegevensverzameling en standaardisering,
• het uitwisselen van informatie over populaties van walvissen en dolfijnen en van ervaring en aanpak van het beheer van deze dieren.
• Het geven van een aanzet voor regelmatig bijeenkomsten zoals deze.

EEZ commissie
Het instellen van een walvissen- en dolfijnenreservaat in de Nederlands Caribische wateren, aansluitend op soortgelijke initiatieven in de aangrenzende wateren, is een aanbeveling van de “Nederlands Caribische Commissie voor de mariene biodiversiteit en visserij (EEZ commissie), Als lid en secretaris van de EEZ commissie ondersteunt het Ministerie van EL&I deze aanbeveling en organiseert deze workshop om de verschillende regionale partners bij elkaar te brengen. De workshop maakt ook onderdeel uit van de uitvoering van het “Zeezoogdieren Actieplan” voor het Caribisch Gebied dat aangenomen is door het SPAW Protocol (het regionale Verdrag voor bijzondere soorten en gebieden). Eén van de prioriteiten van dit Actieplan betreft het aanwijzen van beschermde zeegebieden voor de bescherming van zeezoogdieren, in combinatie met grensoverschrijdende samenwerking om zo de ecologische verbindingen van deze dieren veilig te stellen.