Workshop maritieme incidentenbestrijding Caribisch Nederland

In navolging van de workshop maritieme risico analyse op Sint Maarten in maart van dit jaar, organiseerde I&M/Rijkswaterstaat op donderdag 21 juni 2012 een tweede workshop over maritieme incidentenbestrijding.

Aan de workshop, die plaatsvond op Curacao, namen de gezaghebbers, eilandsecretarissen, havenmeesters en managers van de marine parks van Statia en Bonaire deel. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de kustwacht, regionale brandweer, de Rijksvertegenwoordiger, de olieterminals en de ministeries van Defensie en Veiligheid & Justitie aanwezig. De delegatie van Saba kon door omstandigheden helaas niet aanwezig zijn. Zij zijn later in de week persoonlijk over de resultaten geïnformeerd.

Hoofddoel van de workshop was het gezamenlijk bespreken en doorleven van het Tijdelijk Plan Maritieme Incidentenbestrijding Caribisch Nederland en helderheid krijgen over de rol, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van een maritiem incident. In de middag is in twee groepen (Boven- en Benedenwinds) een incident ‘olieramp’ nagebootst en doorlopen.

De workshop leverde verheldering en duidelijkheid over hoe maritieme incident op de eilanden worden afgehandeld. Met de resultaten wordt een volgende slag gemaakt voor de organisatie van de maritieme incidentenbestrijding Caribisch Nederland.