Wijzigingen fysiotherapie in Zorgpakket 2013

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het zorgpakket voor fysiotherapie gewijzigd voor het jaar 2013. Deze wijzigingen gaan weliswaar officieel in per 1 januari 2013, maar de minister van VWS heeft besloten dat er een overgangsregeling komt die eindigt op 30 juni 2013. Tot dan verandert er niets met betrekking het recht van verzekerden op fysiotherapie. Per 1 juli 2013 is dat echter wel het geval. We hebben de belangrijkste wijzigingen die dus per 1 juli 2013 ingaan voor de verzekerden op een rijtje gezet:

1. voor alle verzekerden is de behandeling van een aantal chronische ziektebeelden van de zogenaamde ‘lijst Borst” geschrapt. Dit is een lijst waarop alle fysio- en oefentherapeutische behandelingen staan vermeld. Deze lijst is te vinden op www.rijksdienstcn.com;
2. een volwassen verzekerde van achttien jaar of ouder krijgt alleen de behandelingen voor fysiotherapie vanaf de eenentwintigste behandeling vergoed als het ziektebeeld conform de per 1 januari 2013 gewijzigde ‘lijst ‘Borst’ is. Alle behandelingen die per indicatie volgens de oude of nieuwe ‘lijst Borst’ hebben plaatsgevonden voor 1 juli 2013, worden meegeteld bij het vaststellen van deze eerste twintig behandelingen;
3. voor patiënten met Chronisch Obstructive Pulmonary Disease (COPD) wordt fysiotherapie alleen nog vergoed bij ‘stadium II van de Gold Classificatie voor COPD’.

Wat wordt nog wel vergoed?
 verzekerde kinderen tot en met zeventien jaar krijgen negen behandelingen vergoed plus eventueel negen extra behandelingen met een behandelplan;
 verzekerde kinderen tot en met zeventien jaar krijgen alle behandelingen vergoed, mits hun ziektebeeld valt binnen de per 1 januari 2013 ‘gewijzigde lijst Borst’;
 volwassenen verzekerden van achttien jaar of ouder krijgen alleen vanaf de eenentwintigste behandeling fysiotherapie vergoed als het ziektebeeld conform de nieuwe gewijzigde ‘lijst Borst’ is. Er is een uitzondering voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Deze zorg omvat voor verzekerden van achttien jaar of ouder ten hoogste negen behandelingen.

Voorbeelden van de overgangsregeling

Lopende behandelingen niet conform ‘lijst Borst’ begonnen in 2012
U bent in december vorig jaar begonnen met een behandeling voor een gebroken arm. U heeft al 4 behandelingen gehad. Dit betekent dat u tot en met 30 juni 2013 nog 5 behandelingen vergoed krijgt om zo de 9 behandelingen te completeren waar u recht op heeft. Als u meer behandelingen nodig heeft moet u die zelf betalen

Behandeling niet conform ‘lijst Borst’ begonnen in 2013
U begint behandelingen bij de fysiotherapeut voor een gebroken been in maart 2013. U krijgt dan maximaal 9 behandelingen vergoed, mits deze behandelingen uitgevoerd worden voor 1 juli 2013. Vanaf 1 juli 2013 kunt u alleen nog aanspraak maken op vergoeding van de kosten van fysiotherapie als uw ziektebeeld voorkomt op de ‘lijst Borst’.

Lopende behandeling op basis van ‘lijst Borst’ begonnen in 2012
Als u bijvoorbeeld in december 2012 of eerder in het jaar 2012 bent begonnen met een behandeling, dan worden vergoed tot en met 30 juni 2013. Deze behandelingen worden allemaal meegeteld bij het vaststellen van de eerste twintig behandelingen.

Behandeling op basis van ‘lijst Borst’ begonnen in 2013
Als u in februari 2013 een aandoening krijgt die op de ‘lijst Borst’ voorkomt dan worden al uw behandelingen vergoed tot en met 30 juni 2013. Stel dat u op 30 juni in totaal 16 behandelingen heeft gehad en u bent nog niet helemaal klaar met de behandeling. In dit geval zult u zelf de 4 resterende behandelingen moeten betalen om zo in aanmerking te kunnen komen voor verdere vergoeding van de behandelingen. Vanaf de 21ste behandeling heeft u weer recht op vergoeding van de behandelingen.

Verzekerden met vragen kunnen tijdens kantooruren terecht bij het Zorgverzekeringskantoor, telefonisch op nummer 7158899, langskomen kan ook.