Werkgroep heeft afspraken gemaakt over efficiënt betalingsverkeer

Sinds 10-10-10 is De Nederlandsche Bank (DNB) verantwoordelijk voor de efficiëntie van het betalingsverkeer op Caribisch Nederland. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft DNB op Bonaire een werkgroep Betalingsverkeer Caribisch Nederland opgericht. Het doel van deze werkgroep is om met name in gezamenlijk overleg met alle marktpartijen te komen tot een meer efficiënt betalingsverkeer.
Bij het overleg zijn naast de banken de volgende partijen betrokken geweest: vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en detailhandel, vertegenwoordigers van de lokale en landelijke overheid, nutsbedrijven, de kamer van koophandel en de politie.

Afspraken
De afspraken die in de werkgroep gemaakt zijn, zijn erop gericht te bevorderen dat het publiek kiest voor de meest efficiënte betaalmethode. Vaak zal dat elektronisch zijn. Het hebben van een betaalrekening wordt dan ook gestimuleerd. De banken bieden al rekeningen aan vanaf $ 2 per maand. Anderzijds zullen de tarieven voor minder efficiënte betaalmethodes zoals cash en cheques meer in overeenstemming worden gebracht met de werkelijke kosten.
-Voor het storten van geld of het opnemen van (wissel)geld aan de balie kan door de banken een tarief worden gevraagd.
– Cheques zullen vanaf 1 oktober nog alleen beschikbaar zijn voor bedrijven en $ 2,50 per stuk gaan kosten.
– Munten zullen worden geleverd in standaard verpakkingen.

Afronding
Om het betalingsverkeer zowel voor winkeliers als banken eenvoudiger en minder kostbaar te maken kunnen de winkels gebruik gaan maken van de mogelijkheid om de prijzen aan de kassa af te ronden op 5 cent. Alle prijzen in de winkel blijven in centen. Alleen het bedrag dat cash betaald wordt bij de kassa wordt afgerond. De afrondingsregel is zodanig dat de kosten voor de klanten gemiddeld gelijk blijven.
De regel luidt: 0 blijft 0, 1en 2 wordt 0, 3en 4 wordt 5, 5 blijft 5, 6 en 7 wordt 5, 8 en 9 wordt 0
Winkels die gaan afronden moeten dat aan de deur van de winkel aangeven, zodat het publiek daarvan op de hoogte is. Winkels zijn niet verplicht om af te ronden.

Folder
Bij alle banken is voor het publiek een folder beschikbaar waarin een uitgebreidere toelichting wordt gegeven.