Weg Hato afgezet totdat de situatie geen bedreiging meer vormt

Dinsdag middag heeft een benzine lekkage plaatsgevonden van één van de leidingen van Curoil ter hoogte van Hato. Om de veiligheid voor mens en het milieu te bewaken is de locatie afgezet totdat de verontreinigde grond is afgegraven en afgevoerd.

Na een breuk in één van de leidingen van Curoil, ter hoogte van Hato, is een nog onbekende hoeveelheid benzine de grond ingelopen. Op aanwijzing van het openbaar lichaam Bonaire, en in samenwerking met Curoil en Selibon, zal de verontreinigde grond worden afgegraven. Dit om de veiligheid van de mens en het milieu te bewaken.

De afgegraven grond zal worden afgevoerd naar de landfill waar het op een verantwoorde manier zal worden gereinigd. Ondertussen zal de locatie waar het voorval heeft plaatsgevonden afgezet blijven totdat de situatie geen bedreiging meer vormt voor de mens.

Beoogd wordt dat de situatie aan het eind van de week is opgelost en de locatie weer wordt vrijgegeven voor verkeer. Het openbaar lichaam vraagt de bevolking om begrip voor de situatie en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen.