WEB sluit tweejarig contract met OGD voor ICT ondersteuning

WEB Bonaire heeft een contract gesloten met OGD (Operators Group Delft), dat bedrijven ondersteunt in het beheer van de ICT infrastructuur. OGD zal gedurende twee jaar het specialistische server- en netwerkbeheer van WEB verzorgen.

Het uitbesteden van het tweedelijns ICT- en netwerkbeheer is nodig omdat ICT een steeds belangrijker factor is in de bedrijfsvoering en productie van WEB. Dat vereist een betrouwbare en stabiele server- en netwerkomgeving. Bij OGD werken 1200 ICT-professionals en worden de servers en netwerken van WEB 24 uur per dag en zeven dagen per week bewaakt. OGD voert ook pro-actief beheer uit en heeft alle ICT-specialismen in huis die nodig zijn in het geval van complexe incidenten.

Nadat OGD de aanbesteding had gewonnen, zijn medewerkers naar Bonaire gekomen om de ICT- en netwerkstructuur van WEB in kaart te brengen en onder te brengen in de beheerstermen van OGD. De basisstructuur is inmiddels gelegd en zal de komende drie maanden worden uitgewerkt en verfijnd. In samenwerking met de afdelingen ICT en Inkoop van WEB zijn werkafspraken en prestatieafspraken voor de diensten van OGD vastgelegd.

OGD werkt op de achtergrond en medewerkers van WEB zullen er weinig of niets merken. De Servicedesk van WEB blijft het aanspreekpunt en medewerkers van Werkplekbeheer blijven aan het bureau komen voor het instellen van PC’s en laptops.

Dankzij de uitbesteding van het tweedelijns ICT- en netwerkbeheer aan OGD kan WEB zich meer focussen op de kernactiviteiten: betaalbare, betrouwbare en duurzame levering van drinkwater en elektriciteit op Bonaire.