WEB is goed voorbereid op onweer

Naar aanleiding van de huidige omstandigheden op Bonaire en het weer dat op komst is, wilt WEB Bonaire de gemeenschap verzekeren dat zij alle nodige voorbereidingen en maatregelen heeft getroffen.

WEB is actief betrokken bij het eilandelijk rampenteam, en onderneemt stappen conform het rampenplan. Voorziening van drinkwater is verzekerd en er is een ruime reserve voor minstens 4 dagen bij normaal verbruik en eventueel bij noodrantsoen voor 7 dagen gebruik. Voor wat betreft elektriciteitsvoorziening heeft WEB samen met de producent Contour Global de nodige voorbereidingen getroffen, en de toestand van het weer wordt nauwlettend gevolgd.

WEB monitort op dit moment de weersontwikkelingen, en zal de situatie samen met de producent en het rampenteam managen. WEB zal water en elektriciteit blijven leveren zolang dit rekening houdend met veiligheid verantwoord is.

Alle maatregelen om de continuïteit van water- en stroomvoorziening op verantwoordelijke wijze waar te borgen zijn getroffen.