VVD afdeling Bonaire opgericht

Zakenman Gerard van den Tweel heeft zaterdag 18 mei op Bonaire geschiedenis geschreven door ten overstaan van notaris mr. Kenneth Arends samen met zijn 2 medeoprichters een nieuwe vereniging op te richten: de politieke partij VVD Afdeling Bonaire!

De toestemming van VVD Nederland om deze afdeling op Bonaire op te richten is gegeven in de bestuursvergadering van 22 april j.l. en schriftelijk bevestigd op 1 mei j.l.
Na een aantal malen met elkaar overleg te hebben gepleegd is de oprichting nu dus een feit geworden en hebben er zich al een tiental personen aangemeld om lid te willen worden van deze niet onbelangrijke grootste partij in Nederland. In het kader van het 65 jarig bestaan van de VVD in Nederland is juist deze oprichting van VVD Afdeling Bonaire een solidair gebaar naar de BES Eilanden toe. De heer Gerard van den Tweel bekleedt al meer dan 40 jaar bestuurlijke functies o.a. binnen de VVD, dus heeft ook in de VVD Nederland een bekende en positieve naam opgebouwd.

De heer Gerard van den Tweel fungeert als Voorzitter van VVD Afdeling Bonaire, de overige twee bestuursleden zijn de heer Hans Els, als Algemeen Secretaris, Bonairiaan van afkomst, die een corresponderende relatie heeft met VVD Nederland sinds 1988 en die zich jarenlang sociaal economisch heeft bewogen op het eiland, alwaar hij verschillende functies heeft bekleed in de gemeenschap, onder meer bij één van de grootste financiële instituten op Bonaire en momenteel werkzaam is als functionaris bij de Openbaar Lichaam Bonaire; en de heer Wil Verhoeven, zeker geen onbekende naam als juridisch adviseur van verschillende ondernemingen op Bonaire en die commercieel actief is voor de opbouw van de Bonairiaanse economie waar hij positieve bijdragen heeft geleverd en zal blijven leveren voor het welzijn van de Bonairianen, fungeert als Penningmeester in deze nieuwe politieke partij VVD Afdeling Bonaire.

Het dagelijks bestuur van de politieke partij VVD Afdeling Bonaire zal bestaan uit 3 bestuursleden met daarnaast 10 ondersteunende leden die de wijkbehartiging zullen gaan ontplooien. Er wordt nog een strategie en plan opgesteld om een wervingsactie te organiseren wat zeker ook gepaard zal gaan met de nodige publiciteit, zodat de Bonairiaanse bevolking op de hoogte blijft van de plannen van de VVD Afdeling Bonaire.

Eén van de voornemens van de VVD Afdeling Bonaire is om in juli 2013 een vergadering te houden met de leiding van VVD Nederland hier op Bonaire om de ontwikkelingen van Bonaire te bespreken. De VVD Afdeling Bonaire hoopt hiermee een positieve stap in de toekomst van Bonaire te hebben gezet.