Vuurwapens van de straat, lever in dat wapen

Voor de eerste keer zal het op Bonaire, St. Eustatius en Saba mogelijk zijn om illegale (vuur)wapens en munitie in te leveren. Deze inleveractie heeft in principe geen gevolgen voor bezitter van het (vuur)wapen, tenzij uit onderzoek later blijkt dat dit wapen betrokken is bij een misdrijf. Dan wordt er wel een onderzoek verricht. Alle overige (vuur)wapens worden in opdracht van het Openbaar Ministerie vernietigd.

Tevens kan men andere wapens -waarvan het voorhanden hebben niet verboden is- maar die men wel kwijt wil, zonder rechtsgevolgen inleveren.
Op onderstaande data -tussen 13.00 en 20.00 uur- kunnen wapens en munitie worden ingeleverd:

6 november op Bonaire, Locatie Koninklijke Marechaussee, Kaya Gilberto F. Croes 24 (tegenover het stadion), Kralendijk
7 november op Bonaire, Locatie hulpkantoor Bestuurscollege Rincon, Kaya Arcangel (Minguel) Pourier 73
11 november op Saba, locatie politiebureau Saba, Windwardside
13 november op St. Eustatius, locatie politiebureau Sint Eustatius, Oranjestad

Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens deze actiedagen vragen te stellen en wapens, waarvan men niet zeker weet of ze illegaal zijn of niet, te laten controleren.

DOEL
Het doel van deze actie is:
– om het aantal in omloop zijnde illegale wapens en munitie te verminderen en hierdoor de integrale veiligheid op de BES-eilanden te verhogen,
– de burgers te informeren over de geldende regelgeving.

NIEUW VUURWAPENBELEID
Op 1 januari 2014 wordt een nieuw integraal vuurwapenbeleid geïntroduceerd. De burger zal hierover later dit jaar geïnformeerd worden.

VERBOD
Volgens de Vuurwapenwet BES is het verboden vuurwapens en munitie voorhanden te hebben / in bezit te hebben. Voorhanden hebben betekent niet dat men een vuurwapen letterlijk binnen handbereik moet hebben. Ook het thuis bewaren van een vuurwapen is verboden en dus strafbaar.
De Gezaghebber kan in uitzonderlijke gevallen aan iemand een machtiging verlenen om een vuurwapen voorhanden te hebben.

ANDERE WAPENS
Volgens de Wapenwet BES is het ook verboden bepaalde voorwerpen op de openbare weg of op enige voor het publiek toegankelijke plaats bij zich te hebben. Het gaat om de volgende voorwerpen:
• Geweren, luchtdruk/ gaswapens (wapens waarmee dus door middel van samengeperste lucht of gas projectielen kunnen worden afgeschoten), dolken, dolkmessen, bajonetten, ponjaarden, zwaarden, sabels, degens, priemstokken, wapenstokken, gummistokken, bullepezen, ploertendoders, boksbeugels, lansen, speren, spiesen, pijlen;
• Andere voorwerpen die kennelijk vervaardigd zijn om als wapen te dienen. Dit moet blijken uit de omstandigheid of de wijze waarop zij worden gedragen of gebruikt. Denk b.v. aan iemand die een honkbalknuppel of een keukenmes bij zich heeft als hij op stap gaat.

De politie hoopt met deze inleverdagen een groot aantal wapens van de straat te krijgen.