Vrijheid van toelating en vestiging voor personen van Nederlandse nationaliteit

Volgens politieke partij Pro Hustisia i Union (PHU) zijn grenzen binnen het Koninkrijk der Nederlanden een uiting van apartheid. Kennelijk is het discriminatieverbod voor Nederlanders een moeilijk begrip. Met de mond belijden we steevast dat discriminatie ‘uit den bozen’ is, maar in vele opzichten zijn onze wetten ronduit discriminatoir. Hoe is het mogelijk dat Bonaire als integraal deel van Nederland niet geniet van gelijke sociale en economische rechten als burgers die in Nederland wonen? Hoe is het mogelijk dat Europese Nederlanders nog steeds geen vrij toelatingsrecht hebben in Bonaire, terwijl Bonairianen wel vrij toelatingsrecht hebben in Nederland?

De PHU is van mening dat alle mensen van Nederlandse nationaliteit vrijheid van toelating en vestiging moeten hebben in alle delen van het Koninkrijk. Grenzen binnen het Koninkrijk is een structurele mensenrechtenschending die wij in de Antillen plegen alsof het normaal is. Curaçao heeft Toelatingswetgeving tegen Bonaireanen, Europese Nederlanders en Arubanen. Aruba en St. Maarten hebben Toelatingswetgeving tegen alle andere Nederlanders. En de BES-eilanden hebben Toelatingswetgeving tegen Arubanen, Curaçaoenaars, Europese Nederlanders en St. Maartenaren. Nederland bereidt momenteel Toelatingswetgeving voor tegen alle Antillianen, inclusief BES-burgers.

Dit alles is belachelijk. Niet alleen is het discriminatoir, het is bovendien in strijd met een specifiek mensenrecht, t.w. art. 3, lid 2 van het Europese Mensenrechtenverdrag. Dit artikel schrijft voor dat iedereen vrij kan terugkeren naar zijn nationale staat. Het Koninkrijk is onze nationale staat. Alle delen van het Koninkrijk zijn onze nationale staat. Onze wet kent geen Curaçaose, Bonaireaanse of Arubaanse nationaliteit. Allen zijn Nederlanders! Waarom wordt ons dus het vrij terugkeerrecht naar alle delen van het Koninkrijk onthouden? Waarom is er geen vrij toelatingsrecht in alle delen van het Koninkrijk voor alle Nederlanders? Binnenlandse grenzen zijn belachelijk en discriminatoir.

Voor de PHU zijn alle mensen van Nederlandse nationaliteit welkom in Bonaire, of het nu Curaçaoenaars, Arubanen, St. Maartenaren of Europese Nederlanders zijn. Wij Bonaireanen moeten ook het vrij toelatingsrecht hebben om te gaan wonen in Nederland of in welk ander deel van het Koninkrijk ook, zoals Curaçao of Aruba. De PHU is tegen elke vorm van discriminatie. Daarom zal de PHU de grens openen voor alle andere Nederlanders, zelfs als zij blijven discrimineren tegen ons. Als de grens van Curaçao dicht blijft voor Bonaireanen, zullen wij toch onze grens openen voor Curaçaoenaars. Alsook voor Arubanen en Europese Nederlanders.
Wanneer houden we op te discrimineren tegen onszelf binnen het Koninkrijk?