Vijf jubilarissen bij Belastingdienst Caribisch Nederland

Recent vierden vijf jubilarissen bij Belastingdienst Caribisch Nederland te Bonaire samen met hun collega’s dat ze respectievelijk 35, 25 en 20 jaar werkzaam zijn bij de Belastingdienst. Tevens werd er, na 36.5 jaar trouwe en toegewijde dienst, afscheid genomen van collega Amata Balentin.

De jubilarissen zijn: Estrella Nicholaas (35 jaar in dienst), Edward Thielman, Cliff Frans en Cyrill Vrolijk allen 25 jaar in dienst. En Jessica Martis Seraus vierde dat ze 20 jaar in dienst is. Tijdens een informele bijeenkomst met collega’s overhandigde de directeur van Belastingdienst Caribisch Nederland, de heer Angel Bermudez, de oorkondes en gebruikelijke enveloppes met inhoud. Tevens waren er de nodige lovende woorden van de directie en collega’s.

Daarnaast werden er 3 certificaten uitgereikt voor de opleiding invordering en deurwaarderij, die door 2 deurwaarders en 1 medewerker invordering succesvol is afgerond. Ook ontvingen 10 collega’s een certificaat voor het volgen van de workshop ‘train de trainer’. Hiermee zijn ze gecertificeerd om als trainer kennis en ervaring op een goede manier over te dragen aan anderen.

De directie en collega’s danken mevrouw Balentin voor haar inzet, collegialiteit en vele jaren van trouwe en toegewijde dienst. Tevens wensen ze de jubilarissen nog vele gelukkige en gezonde jaren bij Belastingdienst Caribisch Nederland toe.