Verzoek van PHU om de ‘Bank van Gelijkheid’ te mogen plaatsen

De Partido pro Hustisia & Union (PHU) heeft de Eilandsraad verzocht om toestemming te willen geven aan de partij om de Bank van Gelijkheid op kosten van PHU te plaatsen langs (en tegen) het hek van de Pasan-Grahan, alwaar hij vanaf eind 2008 tot medio 2010 al eerder heeft gestaan.

In de brief zegt PHU: “Zoals u weet, is deze Bank een replica van een gelijksoortige bank die naast het Binnenhof in Den Haag staat en waarop de tekst van art. 1 van de Grondwet (het gelijkheidsbeginsel) staat geschreven. De Bank die eerder naast de Pasan-Grahan was geplaatst, was te groot en wij stellen daarom thans voor een kleinere zitbank te bouwen met afmetingen van 9 meter lengte, en slechts 1 meter breedte en hoogte. Dit keer zal de Bank van bakstenen worden gebouwd, zoals de bank in Den Haag.

Omdat sociale en economische rechten tussen Nederland en Bonaire feitelijk nog niet zijn gelijk getrokken en dat zelfs de noodzaak en juridische verplichting om dit te doen nog niet wordt erkend door de Nederlandse regering en tot op heden ook nog niet door het zittende Bonaireaans bestuur, kunnen wij de tekst van art. 1 van de Grondwet nog niet op de Bank aanbrengen. Dit kan pas NADAT de regering van Nederland en de Bestuurscolleges van BES een akkoord hebben gesloten dat en in hoeveel tijd al deze rechten zullen worden gelijk getrokken. Wij doelen in eerste instantie op onmiddellijke gelijktrekking van de sociale rechten AOV, kinderbijslag en huursubsidie en op nader te bepalen termijn ook van het minimumloon en daaraan gekoppeld onderstand.

Zolang er dus sprake is van ongelijke sociale en economische rechten tussen Nederland en Bonaire, zal op de Bank de tekst van art. 1 van de Grondwet niet kunnen worden aangebracht. In plaats daarvan brengen wij aan beide uiteinden van de bank een bord aan met daarop de volgende tekst in het Papiaments en het Nederlands: “E Banki aki ta un réplika di un Banki similar banda di Binnenhof na Den Haag. Asina ku Hulanda konsedé pueblo di Boneiru derechonan soshal i ekonómiko igual, lo pone e siguiente teksto di art. 1 di Konstitushon (Grondwet) Hulandes riba e Banki aki na Boneiru: < Tur hende na Hulanda i BES ta haña un trato igual den kasonan igual >”.

Wij verzoeken ook de Rijksvertegenwoordiger om dit verzoek te willen steunen middels verzending en publicatie van een brief te richten aan de Nederlandse regering, waarin de aanbeveling wordt gedaan om een akkoord als hiervoor bedoeld zo spoedig mogelijk met de Bestuurscolleges van BES te willen afsluiten. Dit kan eenvoudig geschieden door een Protocol met de Nederlandse regering overeen te komen, waarin wordt vastgelegd op welke wijze art. 1 lid 2 van het Statuut voortaan zal worden uitgelegd. Moeilijk is het dus niet. Het is een kwestie van sociale en politieke wil.

Gaarne ontvangen wij zo spoedig mogelijk antwoord op ons verzoek, zowel van de Eilandsraad als van de Rijksvertegenwoordiger. De thans bekende sociale problemen op onze eilanden, worden in eerste instantie veroorzaakt door geldgebrek bij een groot gedeelte van de bevolking. Dit is door de alarmerende inflatie de laatste jaren alleen nog maar erger geworden. Men kan wel blijven praten over zogenaamde oplossingen die geen of heel weinig geld kosten, maar bedoelde gelijktrekking is niet alleen vanuit democratisch oogpunt een must, het lost vele sociale problemen ook daadwerkelijk op. Pas nadat mensen voldoende inkomen hebben om op normale wijze rond te kunnen komen, is het gepast om te praten over hun bestedings- en schuldmoraal. De gelijktrekking kost Nederland overigens niet meer dan 1 promille. Waar praten we over?”