Verzoek van KvK om jaarlijkse contributie te betalen

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire doet een verzoek aan alle onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging die de jaarlijkse contributie voor 2013 nog niet hebben voldaan om dit als nog te doen.

Een van de verplichtingen die opgenomen is in het Handelsregisterwet 2009 BES is het voldoen van een jaarlijkse bijdrage aan de Kamer. Bij de eerste inschrijving van een onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging en vervolgens jaarlijks na het jaar van inschrijving, zijn voor elke ingeschreven onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging jaarlijks bijdrage aan de Kamer verschuldigd. De jaarlijkse bijdrage (JB) wordt door de kamer vast gesteld op grondslag van het in de onderneming, rechtspersoon of nevenvestiging aanwezige eigen vermogen.

Ter bepaling van de grondslag voor de toepassing van de schaal, wordt degene die tot het doen van opgave ter inschrijving in het handelsregister verplicht gehouden aangifte te doen van het eigen vermogen van de onderneming, de rechtspersoon of nevenvestiging. uitzondering hiervan zijn stichtingen, stichtingen particulier fonds en verenigingen, aan wie niet een onderneming toebehoort. Dezen worden ingedeeld in schaal 4 en betalen een vaste minimum/maximum jaarlijkse bijdrage.

Ondernemingen, rechtspersonen of nevenvestigingen met een betalingsachterstand van de jaarlijkse bijdrage van 3 jaar of meer kunnen een betalingsregeling treffen met de Kamer. Ook ondernemingen die gestaakt zijn met de bedrijfsuitoefening worden verzocht dit feit te deponeren en hun betalingsachterstanden van de jaarlijkse bijdragen weg te werken. Deze betalingsregeling wordt verbonden aan een aantal voorwaarden waar o.a. de bestuurder/vertegenwoordiger dient ter afsluiting van de regeling de twee meest recente openstaande JB’s direct te voldoen. Het resterend openstaand bedrag dient binnen de vastgesteld termijn worden voldaan. En het is het is niet mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen.

Wilt u hier meer informatie over of wenst u een betalingsregeling treffen dan kunt u contact opnemen met de Kamer te Kaya Grandi 67, T 717 5595 of via e-mail: office@kvkbonaire.com.