Vervolgbijeenkomst van het Plattelands Ontwikkelingplan (POP)

Dinsdag 28 mei 2013 heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden van het plattelands ontwikkelingplan (POP).

In de loop van 2012 zijn al workshops georganiseerd met betrokken kunukeros, natuurbeschermers, recreatieondernemers en beleidsmakers. Die workshops waren een succes omdat er heel veel ideeën op tafel zijn gekomen voor een concrete ontwikkeling van de landbouw op Bonaire, vanuit de energie van de mensen óp het eiland.

Vanuit het openbaar Lichaam Bonaire trekt de Directie Ruimte en Ontwikkeling de ontwikkeling van het POP. Vanuit Nederland (ministerie van EZ) wordt ondersteuning en advies gegeven.

Nu, mei 2013, zijn de voorstellen van 2012 gebundeld in mogelijke projecten en wordt een tweede slag gemaakt om die haalbaar te maken. Dat gebeurt met dezelfde mensen die bij de workshops in 2012 waren.

De voorstellen die hier uit komen worden ingebracht voor de besluitvorming over de financiering.

Dinsdag kwamen vragen aan de orde als: wat kunnen we doen aan opvang zoetwater (Rincon), hoe kan het LVV terrein tot ontwikkeling worden gebracht, hoe kan recreatie, toerisme en natuur meegekoppeld worden met de landbouw. En vooral ook: aan welke voorwaarden moeten de projecten voldoen om kans van slagen te hebben.