Vervolg schoonmaakactie Tera Kora

Op zaterdag 28 juli tussen 8.00 en 13.00 uur hebben de bewoners van Tera Kora de gelegenheid om al hun tuinafval, takken, gras, struiken en bomen in te leveren of op te laten halen tijdens de volgende schoonmaakactie “Huntu pa un bario limpi!”

Op 23 juni heeft deze actie voor het eerst met een goed resultaat plaats gevonden en krijgt nu een vervolg in Tera Kòrá en daarna ook in andere wijken. Het is de bedoeling dat buurtbewoners op deze manier betrokken worden bij het schoon maken en schoon houden van hun eigen wijk, onder het motto “Mi Bario, Mi Orguyo”. Men kan verschillende soorten afval buiten zetten, op afspraak laten ophalen, of zelf wegbrengen naar het verzamelpunt naast Tera Kòrá Ranch. Men wordt ook geïnformeerd over het nut van gescheiden afvalinzameling en recycling. De grote schoonmaakactie zal ook zeker bijdragen aan het bestrijden van de denguemug, omdat zwerfafval veel broedplaatsen biedt.

Afval inleveren
Bewoners kunnen op zaterdag 28 juli tussen 08.00 en 13.00 uur behalve tuinafval ook de volgende soorten afval inleveren op het inzamelterrein naast Tera Kòrá Ranch: witgoed (wasmachines, koelkasten, gasfornuizen), bruingoed (TV’s, computers, stereoinstallaties), grof vuil (meubels), overig afval (karton, papier, glas, plastic, blik, metaal en houten pallets).

Ophaaldienst
Bewoners die niet in staat zijn om hun tuinafval, witgoed, bruingoed of grofvuil naar de inzamelplek te brengen kunnen zich vooraf aanmelden bij de wijkcommissie of bij Selibon: 7174-8159. Vrijwilligers en professionals vormen samen een ophaaldienst om het vuil op te halen van alle bewoners die zich vooraf hebben aangemeld. Het vuil mag reeds vanaf vrijdagavond buiten worden gezet en moet aan de weg worden geplaatst, zodat het direct kan worden ingeladen!

Wat mag er niet worden ingeleverd
De volgende soorten vuil zullen worden geweigerd: puin (constructiematerialen), (motor)olie, autowrakken, asbest en kadavers. Ook kan men na 13.00 uur geen afval meer brengen naar het verzamelpunt en is het goed om te weten dat Selibon niet verantwoordelijk is voor vuil dat buiten de gestelde termijn wordt aangeleverd op het inzamelingsterrein of niet tijdig buiten wordt gezet.

Organisatie
De actie is een samenwerkingsinitiatief tussen Integrale Wijkaanpak Bonaire en Selibon N.V. Zij worden ondersteund door Police Ambiental, ROB, Wereldnatuurfonds en wijkcommissie Tera Kòrá den Moveshon. De Integrale Wijkaanpak Bonaire wordt gefinancierd door Usona.