Vereniging Nierpatiënten Bonaire viert feest, samen met de dialyseafdeling van Fundashon Mariadal

Op 10 maart 2013 vieren de Vereniging Nierpatiënten Bonaire en de dialyseafdeling van Fundashon Mariadal feest. Het is (iets meer dan) een jaar geleden, dat op Bonaire het nierdialysecentrum in ons ziekenhuis Mariadal in gebruik werd genomen. De festiviteit zal in het teken staan van World Kidney Day (Internationale Dag van de Nier).

World Kidney Day vindt ieder jaar op 14 maart plaats, echter dat is nu juist een dag waarop en groot deel van de leden van de vereniging onder behandeling is in ons ziekenhuis, maar daarover later.

Op World Kidney Day wordt wereldwijd aandacht besteed aan alles wat met nieren te maken heeft. Dit jaar staat in het teken van niertransplantatie, waarvoor veel nierpatiënten door een gebrek aan donoren vaak pas heel laat of nooit in aanmerking komen.

Onze nieren zijn van levensbelang maar ook nieren kunnen ziek worden of zelfs helemaal falen. Op World Kidney Day wordt de boodschap verspreid dat een mens niet zonder nieren kan overleven, dat nierziekten veel voorkomen, dat dat zeer bedreigend kan zijn, maar ook dat nierziekten en nier falen medisch te behandelen zijn.

De nierpatiënten van Bonaire werden tientallen jaren op Curaçao behandeld en moesten daartoe 3 keer per week, 52 weken per jaar met een vliegtuig naar Curaçao voor een behandeling van 4 uur per keer. Telkens nam zo’n reis voor onze leden 12 uur of meer per keer in beslag: dat is bijna 2.000 uur per jaar!

Samen met RCN-Zorg Verzekeringskantoor (ZVK) en Fundashon Mariadal heeft de Vereniging Nierpatiënten Bonaire zich heel sterk gemaakt om zo snel mogelijk een nierdialysecentrum op Bonaire te openen.

Eendracht maakt macht is een bekend Nederlands gezegde. Dat gaat ook hier volledig op. De samenwerking tussen de 3 betrokken partijen heeft vele deuren geopend en heeft er toe geleid dat de realisering van een dialyseafdeling zeer hoge prioriteit heeft gekregen en een van de eerste grote verbeteringen was waar Fundashon Mariadal aan werkt.

Momenteel worden er 16 nierpatiënten 3 keer per week gedialyseerd en zijn er 4 patiënten in pre dialyse.

Wat is nierdialyse?
Wat doen onze nieren?

Onze nieren zijn uiterst complexe organen, die onder in de rug liggen. De twee nieren van ons lichaam zuiveren ons bloed door het wegfilteren van afvalstoffen
Een nier is een krachtig orgaan en zelfs met slechts 1 nier kan het lichaam volledig normaal functioneren.

De belangrijkste functies van onze nieren:

1. Filteren van afvalstoffen, die via de urine ons lichaam verlaten.

2. Reguleren van de hoeveelheid vocht in ons lichaam.

3. Hormoon productie van belang voor aanmaak van rode bloedlichaampjes, reguleren van de bloeddruk en botopbouw.

Als de functie van de nieren geheel of voor een groot deel wegvalt door bijvoorbeeld een aandoening of door een ongeluk, zal de werking van deze organen uitvallen en zal het lichaam zichzelf in enkele dagen vergiftigen met fatale gevolgen.

Een dialyseapparaat, ook wel een kunstnier genoemd, is een apparaat, dat de nierfunctie overneemt. Gedurende een behandeling van 4 uur wordt de patiënt aangesloten op het dialyseapparaat (zie foto hier onder). Het slagaderlijke bloed circuleert door de machine, waarin het, zoals onze nieren dat normaal zouden moeten doen, wordt gereinigd. Via een ader wordt het schone bloed teruggebracht in het lichaam.

Wat doet de Vereniging Nierpatiënten Bonaire?

VNB is een belangenvereniging van nierpatiënten in de breedste zin van het woord. De vereniging onderhoudt en behoeve van haar leden contacten met de overheid, met het Zorgverzekeringskantoor, met Fundashon Mariadal en vele andere instanties.

Verder probeert de vereniging in samenwerking met het dialysecentrum te komen tot optimalisering van alles wat zich om de behandeling plaats vindt.
Zo probeert de vereniging te sparen voor een paar kleine gymnastiektoestellen, die tijdens de behandeling kunnen worden gebruikt en die, zo is wetenschappelijk aangetoond, het resultaat van de behandeling sterk verbeteren en die een positieve werking hebben op het lichamelijk welzijn en de fysieke conditie van de patiënt.

Voor al haar activiteiten zoekt de vereniging naar mensen of bedrijven, die een donatie willen doen of de vereniging voor langere duur willen sponsoren.
Het gaat niet om grote bedragen. Helaas laat de financiële positie van de leden slechts een heel kleine contributie toe en dan gaat sparen wel heel erg langzaam.

Zeker ook als daarbij nog bijdragen moeten worden betaald aan instanties als het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en andere niet te omzeilen kosten.

Voor een bijdrage kunt U contact opnemen met Otto Bartels (7176315), Louis Wierda (7174345) ,George Boezem (7003368), Janice Coffie (09-5267767), Orlando Tjinasjoe (096680308)