Tweede Kamerverkiezingen – iedere stem telt

Op 12 september 2012 gaat de bevolking van Caribisch Nederland voor het eerst deelnemen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Sinds begin augustus voert RCN een informatiecampagne om de stemgerechtigden te informeren over het belang van deze verkiezingen en de manier waarop ze van hun stemrecht gebruik kunnen maken. Ook wordt informatie gegeven over de Tweede Kamer en het belang van de besluitvorming daar, ook voor Caribisch Nederland.

Partijprogramma’s
De campagne van RCN geeft geen informatie over de verschillende politieke partijen en de verkiezingsprogramma’s. Inwoners van Caribisch Nederland kunnen deze informatie verkrijgen via de politieke partijen zelf. De partijen hebben websites, waarop hun verkiezingsprogramma’s staan. Ook voeren enkele partijen campagne op de eilanden.

Stempas
De openbare lichamen zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van de stempassen en de kandidatenlijst aan de kiezers. Als u nog geen stempas of kandidatenlijst hebt ontvangen, neem dan contact op met burgerzaken van het openbaar lichaam waar u woont.

Informatiekrant
In augustus is op alle drie de eilanden huis-aan-huis een speciale informatiekrant verspreid, met allerlei informatie over de Tweede Kamer verkiezingen.

Iedere stem telt
Het is belangrijk dat iedereen van zijn stemrecht gebruik maakt. Stemrecht is een democratisch recht. Door te stemmen oefent u mede invloed uit op de wijze waarop u wordt vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Een relatief klein aantal stemmen kan net het verschil maken, bijvoorbeeld ook bij de verdeling van restzetels onder de partijen. Iedere stem telt, ga daarom stemmen op 12 september.