Tweede fase sociaal beleid na 10-10-10 is hoogstnoodzakelijk

Het Bestuurscollege van Bonaire verwacht dat Demissionair Minister Henk Kamp voldoende bevoegd is om verdere positieve maatregelen te ondernemen op sociaal gebied op Bonaire. Zeer specifiek uit het college zorg uit over de achterstandsituaties en armoede onder aandachtgroepen en verwacht het college het inluiden van een tweede fase sociaal beleid na 10-10-10. Dit alles in het kader van het bezoek van Minister Kamp op Bonaire.

Deze week heeft Bonaire bezoek van Demissionair Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ondanks het feit dat de Minister demissionair is, is er speciale aandacht voor het bezoek en heerst een grote verwachting dat de Minister op sociaal gebied iets relevants te vertellen heeft.

Minister Henk Kamp is niet onbekend op Bonaire. Hij was de eerste vertegenwoordiger van de Rijksoverheid op Bonaire, toen nog met als titel Commissaris Henk Kamp. Ook was de heer Henk Kamp mede auteur en ondertekenaar van het akkoord van april 2010 tussen Nederland en Bonaire en daarbij hoort ook het sociaal akkoord met Minister Donner uit 2010.

In het toen gesloten sociaal akkoord werd duidelijk vastgesteld dat het geaccordeerde sociaal pakket een vertrekpunt was. Een soort eerste fase dus die, onder aannames van de lokale economische en sociale achterstand situaties, op verdere ontwikkeling zou wachten. Een soort tweede fase dus.

Het eiland Bonaire kende al, voor 10-10-10, een zeer penibele situatie op sociaal gebied. Vooral aandachtgroepen in de maatschappij hadden het zeer moeilijk om een, “binnen het Koninkrijk”, normaal bestaan te leiden. Ook na 10-10-10 is de situatie onder deze aandachtsgroepen niet noemenswaardig verbeterd. Wel is er sinds 101010 een veel beter gestructureerde aanpak op sociaal gebied.

De grote vraag in het kader van het bezoek van Minister Henk Kamp is, durft de Minister de realiteit onder ogen te zien? De armoede onder aandachtgroepen is enorm en schrikbarend. De “echte Bonairiaan” is zeer bescheiden en zal niet snel hard roepen dat hij/zij het slecht heeft. Ondertussen hebben onder anderen veel ouderen het zeer moeilijk, alleenstaande moeders hebben weinig kans op de arbeidsmarkt door onmogelijkheden voor juiste opvang van hun kinderen, het huidige sociaal pakket voor gehandicapten schiet vreselijk tekort en minderbedeelden hebben het vreselijk moeilijk gegeven de kosten van levensonderhoud in Bonaire.

Het bestuurscollege benadrukt vaak dat de nieuwe staatkundige structuur geen toverstok is die alle door de jaren heen opgebouwde achterstandsituaties op Bonaire in een keer kan wegtoveren. Wel verwacht het college dat de verschillende Ministeries in Den Haag steeds verdere stappen blijven ondernemen om achterstandsituaties en vooral de nijpende achterstandsituaties te verhelpen. Ondanks het feit dat in het Europese deel van Nederland de financiële en economische situatie niet hun beste periode meemaken, verwacht het college zeer specifiek dat wij als Nederland minimaal de juiste maatregelen kunnen ondernemen om de armoede situatie onder de aandachtgroepen, nu, enigszins te verzachten en op termijn zo goed als mogelijk te verhelpen. Van Minister Henk Kamp kan verwacht worden dat hij bekend is met de achterstandsituaties op Bonaire. Het college verwacht dat de Minister dan ook begrip toont en acties onderneemt.