Twee werknemers van Douane Caribisch Nederland beëdigd

Recent zijn er twee werknemers van Douane Caribisch Nederland beëdigd
als rijksambtenaar van Rijksdienst Caribisch Nederland.

Bij de beëdiging beloven of zweren rijksambtenaren dat ze hun functie integer zullen uitoefenen. Deze norm is van groot belang in de functies die deze mensen bekleden, waarbij ze enerzijds discreet moeten omgaan met de persoonlijke gegevens van klanten en anderzijds de wettelijke regelingen zonder willekeur moeten toepassen. Overigens betreft het hier twee zeer ervaren douaniers die allebei meer dan tien jaar in Nederland werkzaam zijn geweest en recent zijn gerepatrieerd naar Bonaire.

Op de foto ziet u Shirley Velasquez-Meye en Cyrill Vrolijk, die de eed afleggen tegenover mr. A. Bermudez, directeur Belastingdienst Caribisch Nederland.