Trainees voor een beter bestuur op Bonaire

Nu alle zes op Curaçao opgegroeide trainees vanaf september definitief bij het Openbaar Lichaam Bonaire, Fundashon Mariadal, Tourist Corporation Bonaire en het Zorgverzekeringskantoor aan de slag zijn gegaan, sluit Stichting Ban Boneiru Bèk het project na 7 jaar met gemengde gevoelens af. Dat de uiteindelijke uitvoering van het project Traineeship waar de stichting zich vanaf 2009 voor heeft ingezet, afwijkt van het oorspronkelijke idee en de doelstelling en het project hen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit handen is genomen om het vervolgens hun initiatief te noemen, is niet waar het om gaat, volgens bestuurders Hans Evers en Celia Fernandes Pedra.

“Wij hebben ons samen met andere partijen jarenlang en steeds opnieuw ingezet voor dit project en niet opgegeven, ook niet toen er vanuit Nederland totaal geen interesse was. Wel vinden wij het erg jammer, dat er zoveel tijd verloren is gegaan, de young professionals hadden al vanaf 2010 een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan goed bestuur op Bonaire. Het blijkt weer: eigen initiatieven worden niet voldoende gewaardeerd. Dat er nu zes trainees gaan werken bij verschillende instellingen is het bewijs dat het idee solide is en zeer belangrijk voor de ontwikkeling van Bonaire. “Onze taak zit erop”, stelt voorzitter Celia Fernandes Pedra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *