Tijdelijke uitbreiding Justitiële Inrichting officieel open

De officiële opening van de tijdelijke uitbreiding van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland locatie Bonaire (JICN) vond vandaag plaats.
Er worden speeches gehouden door: de directeur JICN, mevrouw Patricia Hassell mlic, de officier van Justitie, Justine Gonggrijp, de gezaghebber van Bonaire, mevrouw dr. Lydia Emerencia en de hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, de heer drs. Peter Hennephof.

Op de foto is de openingshandeling van de tijdelijke uitbreiding JICN te zien vlnr. Mw. Patricia Hassell mlic, directeur JICN, dhr. drs. Peter Hennephof, hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, mw. dr. Lydia Emerencia, gezaghebber van Bonaire.