Tijdelijke stop aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag

De Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire verklaart dat in verband met de feestdagen de aanvragen voor Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden stopgezet vanaf 06 december 2012 t/m 8 Januari 2013.

Na bovenvermelde datum begint men opnieuw met het aannemen van aanvragen.

Dagen voor het indienen van VOG zijn als volgt:

• Dinsdag 09:00 – 11:00 uur
• Woensdag 14:00 –16:00 uur
• Donderdag 14:00 – 16:00 uur

Gelieve hiermee rekening te houden dat bij het indienen van de aanvraag, de aanvrager naast het bewijs van inschrijving van de bevolkingregister (niet ouder dan 3 maanden) ook een Identiteitsbewijs moeten tonen. (Identiteitskaart, Rijbewijs of paspoort).

Bij het niet tonen van een ID wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Bij het afhalen van de VOG moet aanvrager de brief Bewijs Indiening van de VOG tonen samen met een Identiteitsbewijs. (Identiteitskaart, Rijbewijs of paspoort)