Stroomonderbreking door probleem met hoogspanningszekering

Gisterochtend om tien over zes is er een storing opgetreden op een hoogspanningsmast aan de Kaya Den Haag. Dit had als gevolg dat twee hoogspanningszekeringen zijn doorgeslagen en dat er daardoor een stroomonderbreking plaatsvond ter hoogte van Kaya Den Haag en omgeving.

Tijdens het isoleren van het getroffen gedeelte bleek er nog een zekering te zijn doorgeslagen, waardoor het dienstdoende personeel genoodzaakt was een groter voorzieningsgebied uit te schakelen om zodoende de storing te kunnen verhelpen. De wijken Hato, Sabadeco en Republiek werden uitgeschakeld.

Na het verrichten van de reparatiewerkzaamheden, werd omstreeks acht uur gestart met het inschakelen van de wijken. Om kwart over acht uur waren alle afgeschakelde wijken weer voorzien van stroom.

WEB betreurt het ongemak dat deze heeft veroorzaakt voor onze klanten.