Strategische conferentie omtrent Duurzame Economsche Ontwikkeling van Bonaire

Gedeputeerde van Economische Zaken Burney el Hage heeft op 15 November te Divi Flamingo Resort, de strategische conferentie over de “Duurzame Economische Ontwikkeling van Bonaire” geopend.

De strategische conferentie is op initiatief van de Kamer van Koophandel Bonaire georganiseerd. Het doel hiervan is om projecten, op gebied van internationale handel, te identificeren aan de hand van het “Blue Economy-concept” dat reeds is omarmd door de Bonairiaanse overheid. Dit concept staat in het teken van de duurzame economische ontwikkeling van Bonaire.
Voor de conferentie waren diverse gastsprekers uitgenodigd, waaronder Hans Klunder (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Jan Siemons (Nederlands Centrum voor Handelsbevordering) en Jan Ebbing (TNO: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research).

Gedeputeerde el Hage is verheugd met het initiatief en heeft gedurende de conferentie dan ook actief deelgenomen aan het programma. “Het Openbaar Lichaam Bonaire is de Kamer van Koophandel dankbaar voor het nemen van dit succesvolle initiatief en de uitkomsten die hieruit zijn voortgekomen. We nemen de gegeven adviezen erg serieus en zullen deze zeker adopteren als toegevoegde waarde en/of uitbreiding op ons reeds gevoerde beleid. Daarnaast gaat onze dank uit naar MCB Bank die de conferentie, middels sponsoring, mede mogelijk heeft gemaakt”, aldus gedeputeerde el Hage.

Na afloop van de strategische conferentie is er een intentieverklaring opgemaakt die reeds naar alle betrokken partijen, waaronder het Openbaar Lichaam Bonaire, is verzonden. Deze is opgesteld op grond van de behoefte die bij de betrokken partijen bestaat om de onderlinge samenwerking te bevorderen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring op korte termijn wordt ondertekend.