Startschot voor het IJkwezen in Caribisch Nederland

De afgelopen twee weken hebben 4 medewerkers van Bonaire, 2 van Sint Eustatius en 1 van Saba met succes een opleiding tot metrologisch controleur of ijkmeester afgerond. De opleiding vond plaats in Nederland en werd gegeven door de Nederlandse toezichthouder Verispect. Ook was de medewerker van het IJkwezen Curaçao aanwezig die op dit moment de ijkwerkzaamheden en het toezicht uitvoert in Caribisch Nederland.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan vanaf 2013 zelf toezicht houden op het gebruik van geijkte meetinstrumenten in de handel. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) betaalt de opleiding en de apparatuur waarmee de medewerkers straks aan de slag gaan. De opleiding wordt in het voorjaar afgemaakt op Bonaire als ook de apparatuur daar is geïnstalleerd. Vanaf dat moment controleren de eilanden zelf kilowattuur- en watermeters, weegschalen, benzinepompen en industriële vloeistofmeters.

Wat is het IJkwezen
Een autobezitter die 30 liter benzine tankt, moet erop kunnen vertrouwen dat hij die hoeveelheid ook echt krijgt. En iemand die in een supermarkt fruit afweegt, moet ervan uit kunnen gaan dat het aangegeven gewicht klopt. Het is daarom in de handel verplicht om geijkte meetinstrumenten te gebruiken.
De IJkwet BES bevat voorschriften voor meetinstrumenten die in de handel worden gebruikt zoals de eisen waaraan het instrument moet voldoen of de omstandigheden waaronder het mag worden gebruikt. Deze meetinstrumenten worden door het IJkwezen gecontroleerd en getoetst aan de wettelijke eisen. Door deze zogenaamde ijk en herijk zorgt de overheid ervoor dat er geen ondeugdelijke apparatuur in de handel komt en dat te gebruiken instrumenten correct meten.

Op de foto: (v.l.n.r) de deelnemers bij de atoomtijd van VSL in Delft: Roderick Martes (Bonaire); Rupert Toré (Bonaire); Errol Busby (Statia); Wilma van Zoest (Statia); Rendel Bernabela (Bonaire); Frensel Janga (Bonaire); Dave Levenstone (Saba) en Ronny Cornelis (IJkwezen Curaçao).