Start bouw tijdelijke uitbreiding Justitiële Inrichting Caribisch Nederland

Vrijdag 27 juli a.s. wordt gestart met de werkzaamheden voor de bouw van de tijdelijke uitbreiding van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire. De bouwvergunning hiervoor is onlangs afgegeven door het Bestuurscollege van Bonaire.

Tijdelijke uitbreiding
De aannemer, Bouwbedrijf Bonaire N.V. start met het plaatsen van de bouwhekken op het parkeerterrein naast het postkantoor (tegenover het Openbaar Ministerie). Dit betekent dat dit parkeerterrein tijdens de bouw niet gebruikt kan worden. Eerst zullen funderingswerkzaamheden plaatsvinden, daarna kan de nieuwe buitenmuur van JICN gebouwd worden en vervolgens worden de containercellen geplaatst.

De tijdelijke uitbreiding bestaat uit 18 containercellen, die plaats bieden aan 36 gedetineerden. Volgens de planning worden de nieuwe cellen in december 2012 in gebruik genomen. Gelet op de bouwwerkzaamheden zal het huidige terrein waar nu geparkeerd wordt afgesloten worden totdat de bouw gereed is. Het OLB verzoekt de medewerking van de gemeenschap bij de ontstane situatie en vraagt begrip voor het ongemak.

Toezegging Minister
De tijdelijke uitbreiding van JICN is begin dit jaar toegezegd door de Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, tijdens zijn werkbezoek aan Bonaire.
De minister maakte zich zorgen over de beschikbare celcapaciteit op Bonaire, die niet toereikend bleek te zijn.

Nieuwbouw
Het nieuwe gebouw van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire wordt gebouwd op Plantage Aruba. Het terrein hiervoor is ingemeten en momenteel worden diverse onderzoeken verricht, zoals grondonderzoek, flora en fauna onderzoek en onderzoek naar de bodemgesteldheid.
De nieuwe justitiële inrichting zal medio 2015 in gebruik worden genomen. Na ingebruikname van de nieuwbouw zal de tijdelijke uitbreiding worden afgebroken.