Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) begint kennismakingsbezoek aan Caribisch Nederland

Op zondag 14 juli begon staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Jetta Klijnsma, een kennismakingsbezoek aan Caribisch Nederland, met Saba als eerste stop. Op maandagochtend trad de staatssecretaris en haar delegatie in een overleg met het bestuurscollege van Saba, vertegenwoordigd door gezaghebber Jonathan Johnson en gedeputeerde van Sociale Zaken en Arbeid Chris Johnson. Gedeputeerde Johnson hield een presentatie waarin hij de positie van Saba heeft verduidelijkt. Hij is van mening dat het in 2009 beloofde voor Nederland aanvaarbare voorzieningsniveau als nog toegepast moet worden op Saba. Hij benadrukte dat er armoede heerst onder vooral bejaarden die moeten rondkomen van alleen een AOV pensioen.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat ze bereid is om de situatie verder te bestuderen. “Ik zal er naar kijken. Ik kan niet beloven dat de AOV meteen omhoog zal gaan. Maar dit jaar heb ik nog wat geld beschikbaar voor armoedebestrijding”. Staatssecretaris Klijnsma heeft het bestuurscollege van Saba gevraagd met concrete ideeën te komen voor projecten voor het bestrijden van armoede.
In het gesprek met het bestuurscollege is ook de problematiek van tewerkstellingsvergunningen en de hoogte van het wettelijk minimumloon aan de orde gekomen, met als inzet deze te verhogen.

Aansluitend op het gesprek met het bestuurscollege heeft de staatssecretaris gesproken met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. De werkgevers waren vertegenwoordigd door de Saba Business Association (SBA), Saba Merchants Association (SMA) en de Saba-Sint Eustatius Kamer van Koophandel. Werkgevers op Saba hebben tijdens deze bijeenkomst bekend gemaakt bereid te zijn om binnenkort het niveau van het minimumloon te verhogen. Op deze eerste dag in Caribisch Nederland heeft de staatssecretaris ook een gesprek gevoerd met de sociaal-maatschappelijke werkster van Saba en bezocht ze een aantal bejaarden thuis. Op dinsdag 16 juli reist staatssecretaris Klijnsma en de delegatie door naar St. Eustatius.