Staatssecretaris Klijnsma staat open voor dialoog over sociale problematiek

De gedeputeerden Silvana Serfilia van Samenleving en Zorg en Burney el Hage van Economie en Financiën hebben tijdens hun gesprek met staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indringend aandacht gevraagd voor de achterstanden in het sociale voorzieningenniveau op Bonaire.

De gedeputeerden maakten de bewindsvrouw deelgenoot van hun grote zorgen over de koopkracht van de meest kwetsbaren in de Bonaireaanse samenleving onder wie alleenstaanden met een AOV-uitkering, minimumloners en ouderen in het algemeen.

Klijnsma gaf er blijk van de problematiek goed aan te voelen en verklaarde bereid te zijn verder te overleggen over een ‘rechtvaardig’ niveau van sociale voorzieningen. Zij heeft de gedeputeerden gevraagd een sociale kaart te ontwerpen die inzichtelijk maakt wat de reeds beschikbare en de nog gewenste instrumenten zijn.

Ook wil zij samen met het Bestuurscollege een ‘sociaal-economisch groeimodel’ voor Bonaire opstellen. Staatssecretaris Klijnsma kondigde aan in juli een werkbezoek aan Bonaire te brengen. Zij wil dan verder praten over oplossingsscenario’s voor de door Serfilia en El Hage onder de aandacht gebrachte problematiek.

De bewindsvrouw verklaarde zich eveneens bereid zich te beraden over eventuele tijdelijke overbruggingsmaatregelen. De gedeputeerden spraken van ,,een doorbraak.” Uitgangspunt voor de vervolggesprekken is de in 2008 met het Kabinet gemaakte afspraak dat er wordt toegewerkt naar een binnen Nederland aanvaardbaar voorzieningenniveau.

Foto Nico van der Ven