Seminar ballastwater Caribisch Nederland 22 en 23 mei op Bonaire

Op 22 en 23 mei 2012 wordt, op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ILT/Scheepvaart, in het Plaza Resort op Bonaire een tweedaags seminar gehouden over ballastwater. Autoriteiten, reders, bedrijven en organisaties worden geïnformeerd over de gevaren van het lozen van onbehandeld ballastwater en de oplossingen die de (IMO) Ballast Water Conventie biedt. Tijdens het seminar kunnen de deelnemers ook kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen.

Wat is ballastwater?
Schepen vervoeren zowel lading als ballastwater. Ballastwater is water dat wordt vervoerd in tanks aan boord van schepen om onder andere voldoende stabiliteit te behouden. Dit ballastwater bevat marine organismen uit verschillende delen van de wereld. Die kunnen na het lozen van het ballastwater een bedreiging vormen voor de biodiversiteit van de regio.

In verband met de drukke scheepvaart in deze regio is het Caribische gebied kwetsbaar voor dergelijke invasies van vreemde marine organismen. Deze invasies verstoren niet alleen het locale bio evenwicht maar hebben ook gevolgen voor de locale economie van de eilanden en kunnen effect hebben op de gezondheid en de kwaliteit van het leven op de eilanden. Deze soort vervuiling is vrijwel onomkeerbaar, en eenmaal aanwezig zijn deze organismen weer zeer moeilijk te verwijderen.

Ballastwater conventie
Nederland heeft de internationale ballastwater conventie geratificeerd. Dit betekent dat ballastwater niet zomaar geloosd kan worden, maar dat dit volgens bepaalde afspraken gebeurt die in de conventie zijn vastgelegd. Op dit moment hebben over de hele wereld 33 landen deze conventie geratificeerd, wat 26,46% is van het wereldvloot tonnage. Voordat de conventie in werking treed moet 30% van de wereldvloot tonnage hebben geratificeerd.