Selibon experimenteert met het composteren van het organische afval

Het composteren van een deel van het afval dat dagelijks wordt gestort bij Landfill, de vuilstortplaats nabij Lagun, kan mogelijk deels bijdragen aan het oplossen van het afvalprobleem van Bonaire. In opdracht van Selibon NV, het vuilophaal- en –verwerkingsbedrijf dat Landfill beheert, is een onderzoek gaande om vast te stellen of het haalbaar is om vooral keuken- en tuinafval tot compost te verwerken. Die kan weer gebruikt worden voor land- en tuinbouw.

Twee studenten, een aan de Technische Universiteit van Berlijn en de andere aan de Haagse Hogeschool in Delft, zijn in het kader van studie bezig met een onderzoek, om de haalbaarheid te onderzoeken van het verwerken van een deel van het afval tot compost. Zij worden daarin begeleid door Oliver Larssen, een wetenschappelijke medewerker van de TU van Berlijn.
Bonaire kampt met een afvalprobleem. Ons eiland produceert steeds meer afval. Dit komt door een toename van het aantal huishoudens en bedrijven. Daarnaast kent ons eiland geen structurele afvalscheiding. Alle vuil wordt bij Landfill gedumpt. Daarom is Selibon naarstig op zoek naar een snelle en adequate oplossing voor dit probleem. Er is gebrek aan voldoende ruimte om het vuil te herbergen.

Afvalscheiding
Het sleutelwoord hierbij is: afvalscheiding. Voor het composteren wordt gebruik gemaakt van organisch afval. Dat moet eerst gescheiden worden van de rest van het vuil. Dat gebeurt nog niet structureel op het eiland. Maar Bonaire moet die kant op, zegt Larssen. “Selibon heeft ons gevraagd om een systeem te ontwikkelen voor het composteren”. Het idee is om organisch afval te scheiden van ander afval en dit te verwerken tot compost. Het product kan later gebruikt worden om de conditie van de grond te verbeteren. Daarmee kan erosie worden tegengegaan en dit draagt bij aan een duurzaam systeem”, aldus de wetenschapper uit Duitsland.
Organisch afval is vochtig en breekt snel af. Het komt vooral voor in keukenafval. Dat dient gemengd te worden met een ander type afval, zodat het een vaste structuur krijgt en lucht doorlaat. Hiervoor is tuinafval geschikt voor, zoals takken en bladeren. “Wij proberen de juiste verhouding te vinden tussen keuken- en tuinafval”, legt Larssen uit.
Daarnaast is er water nodig voor het maken van compost. Bonaire heeft een probleem, omdat het niet veel regent het hele jaar door. Bovendien is de verdampingsgraad erg hoog, vanwege de hoge temperaturen. Dat houdt in dat al zou water worden toegevoegd, dit snel zou verdampen. Daarom moet ook een systeem worden ontwikkeld om het afval in op te slaan en dat ook zorgt voor zo min mogelijke verdamping.

Sorteeranalyse
De eerste twee weken hebben de twee studenten zich vooral bezig gehouden met een analyse van het gesorteerde afval. Zij hebben monsters genomen van het gestorte afval. De monsters zijn vervolgens gesorteerd op materiaal, om vast te kunnen stellen welke potenties het vuil biedt. Om compostering in te voeren, is het belangrijk om te weten, hoeveel organisch afval wordt geproduceerd.
Het composteerexperiment zelf begint volgende week. De eerste resultaten worden in februari 2013 verwacht.
Het project wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Minder afvalberg
Randy Leonara, supervisor bij Landfill, noemt het onderzoek zeer positief voor Bonaire. “Het wordt nu echt tijd om te beginnen met afvalscheiding. Landfill raakt overvol en er is onvoldoende ruimte om nog meer afval op te slaan. Daarom zijn wij al langer bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om de hoeveelheid afval te verminderen. Composteren is een van de mogelijkheden om de afvalberg kleiner te maken. De studenten zijn nu bezig met het voorwerk”, aldus Leonora.
Toch is compost niet echt nieuw voor Selibon. Volgens Leonora is het bedrijf zelf enige tijd geleden begonnen met het composteren. Leonara: “Het is ongeveer hetzelfde wat de studenten nu doen. Alleen doen zij het wetenschappelijker. Zij weten precies waar men rekening mee moet houden onder onze omstandigheden”.
Het onderzoek loopt tot februari 2013.

Onlangs bezocht President-commisaris van Selibon NV, Elvis Flores (r), Landfill om persoonlijk polshoogte te nemen van de voorbereidingen voor het onderzoek. Hij werd daarbij vergezeld door Rudsel Leito, Selibon-directeur (l) en Randy Leonora, supervisor bij Landfill.