Samenwerkingsovereenkomst tussen Selibon en Bon Recycling

Selibon N.V. en Bon Recycling B.V. hebben een samenwerkingscontract getekend over het inzamelen en verwerken van afvalstoffen. Het gaat om papier en karton, batterijen en accu’s, kunststoffen, glas, blik, schroot , autobanden, frituurvet, afgewerkte olie, puin en oude koelkasten, wasmachines, televisies en computers. De publiek – private samenwerking draagt bij aan een beter afvalbeleid op Bonaire.

Een jaar geleden startte Bon Recycling als een nieuw Bonairiaans bedrijf dat gescheiden afval inzamelt en verwerkt. De directeuren zijn Herbert de Jongh junior en Edison Rijna.
Op hun bedrijfsterrein bij Santa Clara blijkt duidelijk dat de bedrijfsactiviteiten zijn toegenomen. Het eerste wat opvalt zijn de hoog opgestapelde balen geperst karton. “Honderdduizend kilo”, zegt Edison trots. “Afgelopen maart nog hebben we de dubbele hoeveelheid uitgevoerd. Het karton halen we op bij supermarkten, waar we vaak ook plastics meenemen. De materialen worden in het buitenland verwerkt en hergebruikt.”

Autobanden
Verscholen achter de balen karton staat de nieuwe balenpers die een veel grotere capaciteit heeft dan de eerste pers. “De oude pers gebruiken we nu voor afgedankte autobanden. Voor die banden hebben we een afnemer gevonden in het buitenland”, verklaart Edison. “Het is belangrijk om oude autobanden te verwijderden, omdat het broedplaatsen zijn voor de dengue-mug en ze op de landfill teveel ruimte innemen”. Rudsel Leito, de directeur van Selibon, licht toe: “Voor de banden hebben we een apart contract met Bon Recycling afgesloten. Vervelend is wel dat nu veel afgekeurde autobanden uit Nederland worden ingevoerd. Ze worden hier goedkoop verkocht aan automobilisten, maar na korte tijd zijn ze versleten en dan worden ze afgedankt. Zo wordt onze afvalberg nog groter dan al het geval was.”

Bon Recycling zamelt ook autowrakken in. Op het terrein ligt een behoorlijke berg. “De wrakken worden geshredderd”, vertelt Edison, “en automatisch gesorteerd naar materiaalsoort. Gesorteerde materialen brengen meer op.”
Ook staat 10.000 liter frituurolie in containers klaar voor verzending. Het is een grondstof voor de vervaardiging van biodiesel.
Eens in de twee weken verscheept Bon Recycling een tankwagen afgewerkte olie naar Curaçao voor verdere verwerking. Toch bestaat bij Selibon het gevoel dat nog lang niet alle garages en andere bedrijven hun afgewerkte olie afgeven aan de speciale inzamelbedrijven. Waar die olie dan wel blijft?

Glas
Lege glazen flessen en potten, die op het eiland worden ingezameld in de bekende gele glasbollen komen ook bij Bon Recycling terecht. Het glas wordt door ons naar kleur gesorteerd: wit, groen en bruin. Gesorteerd glas heeft een grotere waarde. Het sorteren gebeurt nu handmatig, maar in de toekomst misschien machinaal. “We hebben de indruk dat de hoeveelheid ingezameld glas in het tweede kwartaal is afgenomen”, zegt Edison. “Waarschijnlijk wordt dat veroorzaakt door het sinds januari ontbreken van een voorlichtingscampagne waarin het publiek wordt opgeroepen om glas in de glasbonbons te gooien. We exporteren het glas nu, maar hopelijk zijn we in de toekomst in staat om het hier te vermalen en te hergebruiken in bijvoorbeeld de wegenbouw. De overheid zou dat als eis kunnen stellen in aanbestedingen.”

Herbert en Edison zijn tevreden over de ontwikkeling van hun bedrijf in het eerste jaar en de samenwerking met Selibon. Momenteel zijn er drie man in dienst en dat aantal wordt binnenkort uitgebreid. Ze maken voortdurend nieuwe plannen en houden vanaf Bonaire de wereldmarkt voor grondstoffen in de gaten.