Samenwerkingsovereenkomst getekend door sociale partners

Op donderdag 18 juli 2013 in de vijfde bijeenkomst van het Centraal Dialoog hebben de sociale partners een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerkingsovereenkomst houdt in dat de drie partners, de overheid van het OLB, de vakbondcentrale USIBO en de werkgevers, twee keer per maand bijeenkomen om in een vergadering hun standpunten en visie naar voren te brengen om een consensus te bereiken over onderwerpen die van belang zijn voor Bonaire.

Elk partner heeft vier discussie thema’s naar voren gebracht voor de komende periode.
De bijeenkomst van 18 juli was special ivm het bezoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Jetta Klijnsma. Tijdens deze bijeenkomst heft de organisatie de staatsecretaris een uitleg gegeven over de totstandkoming van het centraal dialoog, de filosofie hierachter en de wijze waarop het centraal dialoog zal gaan functioneren. Elk partner heeft zijn prioriteiten naar voren gebracht en hun standpunt waarom ze achter deze staan.

Discussiepunten van de werkgevers:
Koopkrachtverbetering en bepaling van de armoedegrens.
Veel kostenstijgingen buiten bereik van werkgevers
Teveel aan deviezen outflow op Bonaire
Algemene en sector specifieke kwaliteitsnormen voor alle werkgevers op Bonaire (privaat en publiek)
Beloning van arbeid gekoppeld aan productiviteit

Discussiepunten van USIBO (vakbondcentrale)
Vakbond erkenning
Toevoeging en hanteren arbeidswetten
Kosten van levensonderhoud
Gebrek aan generale sociale provisies

Discussiepunten van de overheid
Arbeidswetgeving
Zelfredzaamheid bevorderen
Economische ontwikkeling van de overheid
Productiviteit

Na de uitleg door de partners bracht de staatssecretaris mevrouw Klijnsma naar voren dat zij het indrukwekkend vond dat de Boneriaanse sociale partners met een centraal dialoog zijn begonnen over thema’s die relevant zijn voor Bonaire en dat zij onder de indruk was dat men serieus bezig is op Bonaire.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat ze bereid is om bij te dragen aan een succesvol dialoog. In het kader hiervan had de secretariaat een voorstel voor een concept intentieverklaring tot het bereiken van een samenwerking tussen OLB/platform en de staatssecretaris van de Sociale Zaken en Werkgelegenheid, rekeninghoudend met conclusies en aanbevelingen uit de thema’s en vergaderingen van het Centraal Dialoog. Op deze manier zal het centraal dialoog functioneren als de zogenaamde ‘poldermodel” van Nederland. De staatsecretaris heeft het voorstel direct geaccepteerd en getekend. De Centraal dialoog Bonaire is serieus daar er niet alleen de sociaal partners samen zullen werken maar ook een intentieverklaring getekend is met de Staatsecretaris. De eerste vergadering van Centraal dialoog zal plaats vinden op 01-08-2013 van 4:00 tot 6:00 pm. Voor de vergadering zal er een pers bijeenkomst gehouden worden om informatie te geven over het Centraal Dialoog.