Rijksvertegenwoordiger, Wilbert Stolte, treedt af op 1 mei 2014

De Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de heer Wilbert Stolte, heeft minister Plasterk van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties, te kennen gegeven per 1 mei 2014 te willen terug treden. Hij heeft dit ambt dan drie jaar bekleed, een periode die ook geldt voor uitgezonden rijksfunctionarissen werkzaam in Caribisch Nederland.

De heer Stolte zal zich tot aan zijn terugtreden met volle overgave onverminderd blijven inzetten als Rijksvertegenwoordiger voor het Caribisch deel van Nederland.