Renovatie Kolegio San Bernardo daadwerkelijk van start

De werkzaamheden voor de geplande renovatie van de San Bernardo School gaan op maandag 12 augustus daadwerkelijk van start. Nadat in april van dit jaar het startsein voor de renovatie was gegeven, bleek de aanbestedingsprocedure niet te leiden tot een aannemer en een inschrijving die binnen de gestelde kaders paste.

Conform de aanbestedingsregelgeving is daarom een onderhandelingstraject doorlopen. Uiteindelijk is de opdracht gegund aan BonNed Contractors BV. Zij gaan er voor zorgen dat leerlingen en personeel van Kolegio San Bernardo in 2014 over mooie, veilige en functionele gebouwen kunnen beschikken.

De Rijksgebouwendienst, die de schoolrenovaties conform het Masterplan Onderwijshuisvesting aanstuurt, zet de nieuwbouw- en renovatieprojecten volgens de geldende aanbestedingsregels in de markt. Tijdens een aanbesteding spelen vele factoren een rol om te waarborgen dat de projecten binnen de juridische en financiële kaders worden uitgevoerd. Voor de aannemers is het niet altijd eenvoudig om aan alle vereisten te voldoen.

BonNed Contractors BV heeft aan alle eisen voldaan. Zij hebben inmiddels opdracht gekregen de gebouwen van Kolegio San Bernardo grondig onder handen te nemen: de daken worden volledig vernieuwd, er komen nieuwe ramen en deuren, de toiletten worden gerenoveerd en in aantal uitgebreid. De gerenoveerde gebouwen worden bovendien voorzien van nieuwe airco installaties met verse luchttoevoer en CO2 meters. Daarnaast komt er een nieuwe groenvoorziening en wordt de schoolomheining vernieuwd.

De leerlingen worden tijdens de renovaties in vervangende klaslokalen ondergebracht. Een deel van de leerlingen zal vanaf de start van het nieuwe schooljaar les krijgen in de leegstaande lokalen van de aangrenzende St. James Medical School. Deze zijn volledig ingericht voor de leerlingen van Kolegio San Bernardo.

Voorafgaand aan de renovatie zullen de aanwezige asbesthoudende materialen worden verwijderd. Uit een eerdere inventarisatie is bekend dat de gebouwen van Kolegio San Bernardo asbesthoudende materialen bevatten. Het betreft de dakplaten, een aantal kokers in de gevel en enkele omhullingen van kolommen op de begane grond. Hierbij gaat het om het niet gevaarlijke, zogenaamde “hechtgebonden asbest”, waarvan de asbestvezels stevig in het materiaal vastzitten. De situatie is onderzocht en de gebouwen zijn veilig bevonden voor gebruik door de leerlingen en leraren. Ondanks dat er momenteel geen gezondheidsrisico’s zijn wordt toch al het asbest verwijderd, zodat het materiaal ook in de toekomst geen gevaar kan vormen voor de leerlingen en leraren.

De verwijdering van het asbest gebeurt buiten werk- en schooltijd en in het weekend of tijdens vakanties. De saneerders zetten tijdens de sanering het werkterrein af met hekken, borden en linten. Het asbesthoudende materiaal wordt na verwijdering luchtdicht verpakt en in speciale zakken opgeborgen in containers. Het verwijderen van de asbest zal gebeuren conform de Nederlandse wet- en regelgeving, zoals vastgesteld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De naleving van deze wet zal worden gecontroleerd door DROB, de Arbeidsinspectie en een onafhankelijke inspecteur.

Het renovatietraject van Kolegio San Bernardo wordt uitgevoerd onder aansturing van de Rijksgebouwendienst en vormt onderdeel van de onderwijshuisvestingsplannen. Deze plannen zijn door de Openbaar Lichamen, waaronder Bonaire, en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) opgesteld. Ze bevatten de blauwdruk voor verbetering van de onderwijshuisvesting in heel Caribisch Nederland, tussen 2012 en 2017.

Illustratie: Artist impression van Kolegio San Bernardo na renovatie