Rechtszaak tegen ‘verblijfsgatregel’

Respecteren, integreren en niet discrimineren’. Dat is de leuze van Fundashon Internashonal. Zowel immigranten als Bonaireanen moeten elkaar respecteren. ‘Immigrant’ kan worden gedefinieerd als diegene die elders is geboren en later op Bonaire is komen wonen. Wel beschouwd zijn we allemaal immigranten die korte tijd op aarde leven, maar in dit artikel gaan we even uit van de zojuist gegeven, eigenlijk minder correcte definitie. Dat zegt Partido Pro Hustisia i Union, PHU.

Bonaire is al een immigranteneiland. Onze bevolking heeft vele mensen van verschillende nationaliteiten en religies opgenomen. Dit is geen reden tot angst. Integendeel, het kan ons juist kracht geven, mits we het goed aanpakken. Vele immigranten hebben in Bonaire geïnvesteerd, zoals de Salt Company, BOPEC en verscheidene hotels. Anderen zijn hier komen werken. Vele huizen en gebouwen zijn door immigranten gebouwd. Zonder hen zou Bonaire zich niet hebben kunnen ontwikkelen tot waar we nu zijn. Ook immigranten hebben hieraan enorm bijgedragen.

Fundashon Internashonal werd op 19 juni 2007 opgericht. Bevordering van een rechtvaardige behandeling van immigranten is haar doel. Toen de Partido pro Hustisia & Union (PHU) werd opgericht, werden de activiteiten gestaakt. Maar de stichting is nu weer actief. Er is een nieuw bestuur, bestaande uit de heren Khaled el Mouhajer (voorzitter), Victor Gutierrez (vice-voorzitter) en Henry Mendoza (secretaris), plus mv. Richeline Janga (penningmeester). Dit bestuur zal het werk voortzetten. Een van de eerste activiteiten zal zijn om een aantal rechtszaken aan te spannen met als doel om ernstige xenofobe onrechtvaardigheden uit onze wetgeving te verwijderen.

Waarom moeten we immigranten eerlijk behandelen? Omdat ook wij in het buitenland niet onrechtvaardig willen worden behandeld. Immigranten werken, betalen belasting en brengen gewoontes en ideeën mee die ons kunnen verrijken, mits wij daarvoor open staan en de goede in onze cultuur opnemen. Het resultaat zal dan zijn een gemengde rijkere cultuur.

De volgende 4 punten zijn verankerd in onze wet, maar zijn discriminerend tegen immigranten:
1) De zogenaamde ‘verblijfsgatregel’;
2) Het dubbele examen Nederlands en Papiaments voor verkrijging van een Nederlands paspoort;
3) Een proeftijd van 5 jaar zonder vrijheid van arbeid (de immigrant moet gedurende deze tijd werken en leven als een halve slaaf);
4) Een salaris van $ 1,650.- p.m. (of meer) als vereiste voor gezinshereniging in Bonaire, terwijl het minimumloon zelfs minder bedraagt dan het beschamende bedrag van $ 800.-!

Deze 4 onrechtvaardigheden (en nog vele andere) zijn een schande voor onszelf. Zo willen wij in het buitenland ook niet behandeld worden. Daarom komen de PHU en Fundashon Internashonal op voor immigranten. Wij willen dat immigranten een gelijke en rechtvaardige behandeling krijgen, zoals wijzelf in het buitenland ook behandeld willen worden. Dat is de Gouden Regel die wij als gemeenschap heel goed begrijpen! Want ondanks onze fouten, zijn wij goed en eerlijk.

De PHU wil niet de grenzen openen voor alle immigranten. Bonaire is klein en kan alleen diegenen opnemen waar we werk voor hebben, als er geen lokale werkkrachten kunnen worden gevonden. Maar diegenen die we op wettelijk wijze hebben toegelaten, moeten eerlijk en op basis van gelijkheid worden behandeld. Dat is het standpunt van de PHU.

En als partij is de PHU zich ervan bewust dat Bonaire een verzameling vormt van 3 etnische groepen, t.w. Bonaireanen, Nederlanders en immigranten. Daarom is harmonie tussen deze 3 groepen één van onze belangrijkste speerpunten. Als partij komt de PHU op voor iedereen, Bonaire voorop. Daarom heeft de PHU 9 rechtszaken aangespannen met als doel gelijktrekking van sociale en economische rechten tussen Nederland en Bonaire te realiseren. Deze rechtszaken dienen het belang van iedereen, inclusief het belang van Nederland.

En de PHU heeft begrepen dat het haar heilige missie is om de vrede op Bonaire te herstellen. Want Bonaireanen zijn onderling zwaar verdeeld tussen Groen en Rood. En deze verdeeldheid was de belangrijkste oorzaak dat 10-10-10 zo slecht heeft uitgepakt. De PHU zal haar uiterste best doen om de partijen tot elkaar te brengen. Om dat te bereiken stelt de PHU voor om het staatkundige vraagstuk op te lossen middels omvorming van Bonaire tot een Autonome Federale Staat binnen Nederland (in de Grondwet).

Intussen vergeet de PHU onze immigranten niet. In de loop van deze week zal een nieuwe rechtszaak worden ingediend met als doel de ‘Verblijfsgatregel’ vernietigd te krijgen. De zaak wordt ingediend namens Fundashon Internashonal die 30 belanghebbenden vertegenwoordigt. Alle 30 zijn slachtoffer van deze onrechtvaardige Regel. Zij vragen het Gerecht om vast te stellen dat deze Regel fundamentele mensenrechten schendt. Als het Gerecht ons gelijk geeft, dan zal de regel buiten toepassing moeten blijven.