Rechtszaak om de ‘verblijfsgatregel’ onverbindend te verklaren

De PHU heeft besloten een collectieve rechtszaak te entameren met als doel de Verblijfsgatregel onverbindend te verklaren. Wat voor raar ‘gat’ is dat, een ‘verblijfsgat’? Dit opmerkelijke woord is door de overheid bedacht om een interruptie in legaal verblijf aan te duiden. Gedurende de interruptie verblijft de immigrant dus illegaal op het eiland. Bijvoorbeeld, de vorige verblijfsvergunning is geëindigd op 1 september en de nieuwe gaat pas in op 10 september. De immigrant heeft dan een ‘verblijfsgat’ van 10 dagen.

Dit heeft ernstige gevolgen voor de immigrant, omdat hij alle jaren vóór het ‘verblijfsgat’ verliest. Bijvoorbeeld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een Nederlands paspoort of een vergunning voor onbepaalde tijd, moet een immigrant 5 jaar onafgebroken op Bonaire hebben gewoond. Als er in het vierde jaar een verblijfsgat valt, verliest de immigrant deze 4 jaren en moet opnieuw 5 jaar wachten. In totaal dus 9 jaar. En als er tijdens de tweede periode van 5 jaar weer een verblijfsgat mocht voorkomen, kan hij weer opnieuw beginnen. Enzovoorts. Zo komt het voor dat sommige immigranten na 15 jaar verblijf op het eiland nog steeds geen onafgebroken periode van 5 jaar hebben kunnen vol maken.

Deze onrechtvaardige regel is volgens PHU een geschenk van de UPB. Alle immigrantvijandige maatregelen zijn geïntroduceerd gedurende de periode dat de UPB aan de macht was: De Verblijfsgatregel, het dubbele examen Nederlands/Papiaments, Opschorting van de Arbeidsvrijheid. Etc. En de PDB heeft nooit tegen deze barbaarsheden geprotesteerd. Dit onrecht kwam beide partijen altijd wel goed uit.

De PHU bevordert harmonie tussen alle etnische groepen op Bonaire, t.w. Bonaireanen, Nederlanders en Immigranten. Maar als één van deze groepen onderdrukt wordt, is harmonie niet mogelijk. De ‘Verblijfsgatregel’ is een instrument van structureel onrecht tegen immigranten. Dat is niet acceptabel.
Daarom heeft de PHU besloten een collectieve rechtszaak te entameren met als doel de Verblijfsgatregel onverbindend te verklaren. Wij zoeken ongeveer 30 vrijwilligers, d.w.z. immigranten die bereid zijn op te treden als mede-eisers in deze collectieve rechtszaak. Advocaat Bijkerk coördineert deze actie. Wij vragen aan elke deelnemer om $50 bij te dragen. Dhr. Bijkerk is bereikbaar op tel: 796 2650.

Vandaag zijn de immigranten het slachtoffer. Morgen treft het u. Daarom hebben Bonaireanen en Nederlanders ook belang bij deze zaak. Vergeet niet wat er in Duitsland is gebeurd: “Eerst pakten ze de joden, en ik trok het me niet aan. Ik ben immers geen jood. Daarna pakten ze de communisten, en ik trok het me niet aan. Ik ben immers geen communist. Daarna pakten ze de vakbond, en ik trok het me niet aan. Ik ben immers geen vakbondslid. Tenslotte kwamen ze voor mij, en er was niemand meer die mij kon helpen”.
Onrecht is onrecht en het is niet verdraaglijk.