RCN vernieuwt website

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft sinds 22 februari 2013 een volledig vernieuwde website. Met deze vernieuwde site wil RCN voldoen aan de zogeheten ‘webrichtlijnen’. Deze regels van de rijksoverheid bepalen onder meer dat websites toegankelijk moeten zijn en makkelijk te vinden via zoekmachines.

Webrichtlijnen
Om aan de webrichtlijnen te kunnen voldoen, stond RCN voor de keus: óf de bestaande website aanpassen, óf de website volledig herbouwen. Gekozen werd voor het laatste. Dit omdat met de bouw van een vernieuwde website ook gekozen kon worden voor een nieuw systeem om de site te beheren. Voor het bouwen viel de keus op het bedrijf VDD IQware B.V in Amsterdam. Dit vanwege de ervaring die het heeft met het bouwen van overheidssites. Het door het bedrijf in eigen huis ontwikkelde beheerssysteem ‘Waxtrapp’ biedt daarbij volgens RCN de juiste software om de website goed te kunnen beheren. Bovendien zijn er kant en klare modules beschikbaar voor bijvoorbeeld een E-loket of het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS).

Voordelen voor de bezoekers
Voor bezoekers van de website betekent het nieuwe systeem dat informatie nog overzichtelijker en visueel aantrekkelijker kan worden aangeboden, maar er is aan de stijl en inhoud niets veranderd. De veranderingen liggen vooral in de techniek van de site. Aan het adres van de website verandert niets: dat blijft www.rijksdienstcn.com. De website blijft informatie geven over de verschillende ministeries, wet- en regelgeving. Ook publicaties, nieuws en persberichten zijn op de site te vinden.

Caribische uitstraling
Opvallend is dat het uiterlijk van de website blijvend afwijkt van de overheidswebsites in Europees Nederland. Destijds bij de bouw werd bewust gekozen voor een andere vormgeving met een meer Caribische uitstraling. Handhaving van deze lay-out was een nadrukkelijke wens van RCN bij het bouwen van de vernieuwde site.