RCN Studiefinanciering bereid aanstaande studenten voor

In de week van 18 tot en met 22 juni hebben circa 25 aanstaande studenten de VOBESScursus, georganiseerd door RCN-Studiefinanciering, gevolgd. De cursus bestond uit twee onderdelen, een gedeelte zelfredzaamheid en een oriëntatiecursus. Tijdens de zelfredzaamheidscursus werd zowel aandacht geschonken aan theorie als praktijk. Bijvoorbeeld het belang van een goede maaltijd en waar een goede maaltijd uit bestaat. Vervolgens werd de theorie in praktijk gebracht en werd er gekookt in de keuken van de Scholengemeenschap Bonaire. Ook het doen van inkopen met een beperkt budget stond op het programma.

VOBESS is de afkorting van Voorbereiding BES Studenten, een cursus die is bedoeld voor de studenten die komend studiejaar in Nederland gaan studeren.

Tijdens de oriëntatiecursus werd onder andere aandacht geschonken aan sociaal emotionele vaardigheden, budgetteren en Nederlandkunde. Ook was er een panel aanwezig, bestaande uit oud studenten, die in Nederland hebben gestudeerd en nu werkzaam zijn op Bonaire en een student van Bonaire aanwezig die momenteel voor haar opleiding in Nederland stage loopt op Bonaire. De panelleden hebben hun ervaringen van het studeren in Nederland gedeeld, wat veel bruikbare tips voor de aanstaande studenten heeft opgeleverd.

In de week van 25 tot en met 29 juni zal de VOBESS plaatsvinden op Saba en Sint-Eustatius.

De studenten die met begeleiding naar Nederland gaan vertrekken zondag 29 juli 2012.