RCN organiseert training Ambtelijke Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden Caribisch Nederland

Op 4, 5 en 6 december 2012 organiseerde de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) op Bonaire een training op het gebied van algemene wet- en regelgeving ((Training Ambtelijke Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden Caribisch Nederland). Aan de training werd deelgenomen door medewerkers van de personeelsafdelingen van RCN, de Openbare Lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius en een advocatenkantoor. Sybren van Dam, directeur RCN, heeft de certificaten aan de deelnemers uitgereikt.

In de training kwamen onder meer onderwerpen aan de orde op het gebied van arbeidsvoorwaarden, het stelsel van overleg tussen werkgevers en werknemers en algemeen ambtenarenrecht. Ook werd uitgebreid ingegaan op o.a. aandachtspunten bij werving, selectie en aanstelling van medewerkers en het begeleiden van medewerkers in hun functioneren. Beloningsinstrumenten en rechten en plichten van werknemers werden eveneens behandeld. De groep van de HR adviseurs heeft o.a. verdieping gekregen op het gebied van disciplinaire trajecten.

Als belangrijke werkgever op het eiland vindt RCN het essentieel deze kennis en informatie aan te bieden aan een brede doelgroep. Dit is een goed voorbeeld van samenwerking tussen de rijksoverheid, de lokale overheden en de publieke sector. Directeur RCN, Sybren van Dam: “Samenwerking van de verschillende overheidsorganisaties is in het belang van de burger en de samenleving. Deze gezamenlijke opleiding is daar een mooi voorbeeld van. Als directeur RCN ben ik blij aan deze samenwerking een bijdrage te kunnen leveren”.