RCN Informatiecampagne over Tweede Kamer verkiezingen

Op 12 september 2012 gaat de bevolking van Caribisch Nederland voor het eerst deelnemen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Voor deze komende Tweede Kamer verkiezingen gelden de stemregels zoals die ook bij de Eilandsraadverkiezingen van vorig jaar zijn gehanteerd. In dit kader start Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) op dinsdag 7 augustus 2012 op de openbare lichamen een informatiecampagne over deze stemregels en over de Tweede Kamer.

Diverse communicatiemiddelen worden ingezet om stemgerechtigden van alle benodigde informatie te voorzien, zodat ze op de juiste manier gebruik kunnen maken van hun stemrecht. “De Tweede Kamer: ook voor u van belang” en ”U gaat toch ook stemmen?”, luiden de slagzinnen om het publiek te motiveren goed geïnformeerd deel te nemen aan het stemproces. De informatiecampagne duurt vijf weken. Tijdens de eerste vier weken zal er elke week een nieuwe boodschap benadrukt worden. In week vijf worden de voorgaande boodschappen samengevat.

Concept
Voor deze informatiecampagne is een concept ontwikkeld waarbij telkens twee burgers met elkaar in dialoog zijn over de verkiezingen en over de Tweede Kamer. De twee burgers zijn onder andere een Europese Nederlander en een Caribische Nederlander, of een jongere en een gepensioneerde. Het tonen van een combinatie van burgers heeft tot doel aan de burger te laten zien dat de verkiezingen en de Tweede Kamer voor een ieder van belang is.

Televisie en radio programma’s
Op diverse lokale zenders van de openbare lichamen zal een ‘infomercial’ te zien zijn, waarbij de gezaghebber van het desbetreffende eiland antwoord geeft op een serie vragen over het stemproces. Ook worden de radioprogramma’s “Keda informá” op Bonaire en “Stay informed” op Saba en Sint Eustatius uitgezonden. Tijdens deze radio programma’s gaat een deskundige in staatsinrichting dieper in op thema’s als de Nederlandse democratie, het functioneren van de Tweede Kamer en kabinetsformatie. Met deze informatie kunnen burgers beter geïnformeerd over de Tweede Kamer hun stem uitbrengen en op die manier invloed uitoefenen op de besluitvorming van de Tweede Kamer voor de komende vier jaren.

Communicatiemiddelen
Naast de televisie- en radioprogramma’s zijn er ook krantenadvertenties, televisie- en radiospots, banners, posters en persberichten. Op de website www.rijksdienstcn.com/tweedekamerverkiezingen2012 vindt men uitleg over het stemproces en de stemregels. Op de Nederlandse website www.verkiezingen2012.nl is ook algemene informatie beschikbaar. Verder ontvangt men op alle eilanden een informatiekrant over de verkiezingen en de stemregels.

Naast RCN zullen ook de openbare lichamen het publiek informeren over andere aspecten van de komende Tweede Kamer verkiezingen. De openbare lichamen zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van de stempassen en de kandidatenlijst aan de kiezers.