Radio Wereldomroep Nederland-directeur Jan Hoek benoemd tot “Vriend van Bonaire”

In een speciale vergadering heeft het Bestuurscollege van Bonaire bij monde van de gedeputeerden Burney El Hage en James Kroon, te kennen gegeven dat Bonaire de Radio Wereldomroep Nederland (RNW) zeer dankbaar is voor alles wat zij gedaan hebben op/voor Bonaire.

Het bestuurscollege is RNW zeer erkentelijk dat zij Bonaire zo op de kaart heeft weten te zetten en betreurt tevens ook dat aan deze werkzaamheden nu een eind is gekomen.
Om u al de voortreffelijke werkzaamheden van RNW speciaal te gedenken, heeft het Bestuurscollege besloten om de heer Jan Hoek extra in het zonnetje te zetten.; vandaag gaf het Bestuurscollege aan dat dit ertoe zal leiden dat de heer Jan Hoek tot ereburger van Bonaire benoemd wordt. Vooralsnog benoemen wij hem nu officieel als “vriend van Bonaire”. Het bestuurscollege hoopt dat de toekomstig ambassadeur van Bonaire zijn goede ervaringen met Bonaire verder zal “verspreiden” overal ter wereld en bovendien hoopt men de heer Jan Hoek veel te mogen zien in Bonaire.