Racen en feveren op openbare weg wordt niet getolereerd

De Driehoek Bonaire (bestaande uit Gezaghebber mevrouw Emerencia, Hoofdofficier van Justitie de heer Van Delft en de Korpschef van politie mevrouw Buitink) is verantwoordelijk voor de integrale veiligheid op Bonaire, vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid en de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

In vervolg op de acties van de politie van het afgelopen weekend en de daarop volgende persconferentie, wil de Driehoek nogmaals duidelijk maken dat de veiligheid van de burgers van Bonaire voorop blijft staan en dat het fever- en raceverbod gehandhaafd zullen worden.

Er is maandag jl. een gesprek gevoerd met de leiders van de beide motorclubs, waarbij de Driehoek heeft aangegeven wat de te volgen weg is in het aanvragen van ruimte en het verkrijgen van de vergunning. Tevens heeft de Driehoek aangegeven te willen meedenken over een tussenoplossing.

Echter het besluit van de Driehoek, dat het houden van races en het feveren -op de openbare weg of op een weg die vanaf de openbare weg vrij toegankelijk is- niet getolereerd zullen worden, blijft van kracht. Bij overtreding zal de politie hiertegen wederom optreden.