Protocol getekend voor meldingen kindermishandeling

Op 8 april 2013 hebben het Openbaar Ministerie (OM) BES, het Korps Politie Caribisch Nederland, Jeugdzorg en Gezinsvoogdij en de Voogdijraad in het kantoor van het Openbaar Ministerie op Bonaire, een protocol ondertekend inzake “Meldingen kindermishandeling door Jeugdzorg en Gezinsvoogdij en Voogdijraad bij het OM en de politie”. Het protocol geldt op Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Kinderen behoren een optimale bescherming en veiligheid te ontvangen in hun ontwikkeling. Zij zijn hiervoor afhankelijk van hun ouders of andere volwassenen. Wanneer deze hierin niet (kunnen) voorzien of in gebreke blijven moet de overheid hierin voorzien. Kindermishandeling vormt een ernstig individueel en maatschappelijk probleem. Jeugdzorg en Gezinsvoogdij, de Voogdijraad, de Politie en het Openbaar Ministerie onderkennen hun rol in de aanpak van kindermishandeling en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.

Het protocol richt zich op de samenwerkingsafspraken over het doen van melding van ernstige (vermoedens van) kindermishandeling vanuit Jeugdzorg en Gezinsvoogdij en de Voogdijraad bij de politie en het OM.

Doel van het protocol is het leveren van een gemeenschappelijke bijdrage aan het stoppen van kindermishandeling. Dit gebeurt door het bevorderen van een voortvarende en goed op elkaar afgestemde aanpak bij en communicatie tussen Jeugdzorg en Gezinsvoogdij, Voogdijraad, Politie en het Openbaar Ministerie.