Project inleveren oude medicijnen

Inwoners van Bonaire kunnen vanaf 1 augustus overtollige of verouderde medicijnen afgeven bij de apotheek. Het weggooien of doorspoelen van oude medicijnen is schadelijk voor onze leefomgeving. Daarom is het beter oude medicijnen apart te houden en bij de apotheek in te leveren.

Meer dan de helft van de bevolking van Bonaire gebruikt regelmatig medicijnen. Soms kunnen medicijnen overblijven of is de houdbaarheidsdatum verstreken. Gooi die medicijnen dan niet bij het gewone afval en spoel ze ook niet door de gootsteen of het toilet.

Voorlichtingscampagne
Om deze boodschap over te brengen op de bevolking, voert de overheid een speciale voorlichtingscampagne. Het openbaar lichaam Bonaire werkt hierin samen met Selibon en de Fundashon Mariadal. Er is een foldertje ontwikkeld dat de apotheker zal meegeven bij het verstrekken van medicijnen. Het foldertje is beschikbaar in Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans. Ook met posters in de apotheken of in wachtkamers van artsen krijgt het publiek de nieuwe aanpak onder ogen.

Schadelijk
Voor het gescheiden inzamelen van oude medicijnen zijn twee belangrijke redenen:
Medicijnen bevatten werkzame stoffen. Sommige van die stoffen kunnen schadelijk zijn voor gezonde mensen. Omdat pillen veel op snoepjes lijken, bestaat een extra risico voor kleine kinderen.
Al ons afval belandt uiteindelijk op de landfill Lagun. Regenwater kan de werkzame stoffen in weggegooide medicijnen oplossen. Zo komt het in onze leefomgeving; in de bodem of in het grondwater. En van daaruit verspreidt het zich verder.
Voor medicijnen die we doorspoelen geldt hetzelfde. Ook die verdwijnen niet zomaar. Zelfs niet als we het afvalwater behandelen in een zuiveringsinstallatie.

Daarom is het beter oude medicijnen apart te houden en in te leveren bij de apotheek. De ingeleverde medicijnen worden uiteindelijk in een speciale installatie milieuveilig verbrand. Dat is beter voor onze gezondheid en de gezondheid van onze leefomgeving.