Privacy convenant ondertekend

Verschillende partijen hebben op 7 juni 2012 hun handtekening gezet onder een privacyconvenant. De betrokken partijen zijn: Jeugdzorg en gezinsvoogdij Caribisch Nederland, inclusief de door VWS gesubsidieerde organisaties,
Centrum Jeugd en Gezin Bonaire, Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire, Leerplichtambtenaar,Voogdijraad BES.Stichting Reclassering Caribisch Nederland, Korps Politie Caribisch Nederland (inclusief bureau Slachtofferhulp), Openbaar Ministerie BES, Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, Kinderpsycholoog, Fundashon Formashon pa Manan (FORMA), Medische specialisten en ziekenhuisartsen Fundashon Mariadal, FACT team Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie (SVP-CN), Stichting Krusada.

Het convenant is opgesteld om op een gedegen en wettelijke basis onderling gegevens uit te kunnen wisselen. Uitwisseling van deze gegevens is noodzakelijk om goed samen te kunnen werken rond cliënten en zorg, hulp en ondersteuning goed af te stemmen.

Tijdens de bijeenkomst heeft de gedeputeerde de heer James Kroon (die gedeputeerde Sylvana Serfilia verving) zijn waardering uitgesproken voor de gezamenlijke inspanning die is geleverd. Hij ziet het convenant als een bekroning van de samenwerking tussen de organisaties. Alle partijen hebben het convenant ter plekke getekend onder het toeziend oog van Leo Tigges, liaison voor het ministerie van Veiligheid en Justitie binnen Caribisch Nederland.
Zijn voorganger, Mariette Horstink, is de grondlegger van dit convenant. Met het ondertekenen treedt het convenant in werking en zullen de partijen zich houden aan de daarin beschreven werkwijze die hen ondersteunt in de samenwerking.