Politie Bonaire krijgt extra steun uit Aruba

Naar aanleiding van de geweldsdelicten welke de afgelopen weken op Bonaire hebben plaatsgevonden, heeft gezaghebber Lydia Emerencia samen met Korpschef Politie Caribisch Nederland Jan Rooijakker een persconferentie gegeven.

Up-date
De onderzoeken bij de Recherche zijn in volle gang. Alles en iedereen is er bij het politiekorps op gericht de daders van deze ernstige misdrijven zo snel mogelijk te vinden. Zeker ook omdat dit soort delicten een grote impact hebben op slachtoffers, hun familieleden en onze gemeenschap.
Op Bonaire kennen we elkaar en het is in ons aller belang om de veiligheid weer terug te krijgen.

Bijstand
Buiten de extra teams die al door het Korps Politie Caribisch Nederland zijn ingezet, zullen ook de patrouilles in de wijken 24/7 moeten doorgaan met als doel geweldsdelicten te voorkomen en het veiligheidsgevoel weer terug te krijgen. Het politiekorps krijgt daarbij extra steun van collega’s vanuit Korps Politie Aruba die samen met de korpsleden van Bonaire ervoor zorgen dat het veilig wordt en blijft op het eiland.
De autoriteiten zijn blij met de versterking die wordt verleend. Deze steun is tot stand gekomen door toezegging van de Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten. Zij volgen de gebeurtenissen nauwlettend en hebben er alle vertrouwen in dat de daders zullen worden opgespoord en de rust weerkeert op Bonaire.

Hulp
Samenwerking is belangrijk. Op die manier zullen we er in slagen de daders op te sporen en wijken weer veilig te maken én te houden. Daarbij is ook hulp nodig van mensen die informatie hebben over daders van deze misdrijven. Met uw hulp kunnen we ze snel vinden en maken we het eiland veilig. Juist in deze kleine gemeenschap is het cruciaal dat we samen staan om de veiligheid te waarborgen en te verbeteren. Als u informatie heeft of denkt de politie te kunnen helpen, belt u dan met de politie tiplijn (anoniem) 717 7251. U kunt er gerust op zijn dat alle mededelingen die u via de tiplijn doorgeeft ook daadwerkelijk anoniem zullen worden behandeld.