Plasterk: “Wij horen bij elkaar”

De delegatie van Bonaire die deze week in Den Haag deelneemt aan de zogeheten Caribisch Nederland-week kreeg na de eerste vergadering gisteravond op de 36e verdieping, de Sky Lobby, van het nieuwe ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een welkomstborrel door minister Ronald Plasterk aangeboden.

De bewindsman refereerde aan zijn werkbezoek van januari aan de eilanden. Toen in korte broek, nu strak in het pak.
Het wordt een belangrijke week en voor u ook een drukke week, volgepakt met afspraken met de departementen waarbij alle onderwerpen die van belang zijn voor het leven op de eilanden worden besproken. Ontwikkelplannen, armoedebestrijding, infrastructuur. etc.
De vorige BES-week is heel productief geweest. Ik vind dat ik eerlijk moet zijn en de verwachtingen voor deze week moet tempereren. Het zijn financieel barre tijden. Dat laat onverlet dat wij ervoor moeten zorgen dat het leven er voor de bevolking van de eilanden beter op wordt. We moeten samen optrekken en daarvoor is het goed dat de delegaties deze week hier zijn. Van belang is dat we ons realiseren dat wij bij elkaar horen, in good times en in bad times”, aldus minister Plasterk.

Foto: Nico van der Ven