PHU:Mensenrechten van Booi en el Hage geschonden

Een verdeeld volk gaat ten onder. De PHU kan en zal corruptie niet goedkeuren, maar de wijze waarop de zaak Booi/el Hage is aangepakt, is ook niet goed. Dat zegt PHU in een persverklaring. Er is volgens de partij dan ook geen enkele reden om blij te zijn. Iedereen moet in zijn geweten kijken. “Hoe velen zijn niet direct of indirect betrokken bij overheidscorruptie? Of zijn op een of andere manier medeplichtig?” vraagt PHU.

PHU: “Booi en el Hage moeten zich thans verantwoorden voor het Gerecht. Zoveel staat vast. Maar wij geloven niet dat dit zal leiden tot begrip onder het volk over wat er nu eigenlijk fout is gegaan. En nog steeds fout gaat. Deze kwestie zal alleen maar de verdeeldheid onder het volk vergroten, zowel als Booi en Elhage veroordeeld worden, als wanneer zij vrijuit gaan.

El Hage is nu moreel verplicht af te treden. En Booi moet ophouden Bonaire te besturen vanuit Radio Energia, waar hij bedrijven uitnodigt om te adverteren ‘in hun eigen belang’. Wij weten allemaal wat daarmee wordt bedoeld. De afgelopen 55 jaar heeft Bonaire steeds een gekocht bestuur gehad. Gekocht op twee manieren. Bedrijven ‘garneerden om vis te vangen’, terwijl de partijen stemmen kochten. Iedereen weet dat het zo niet moet. Zal de kwestie Booi/el Hage deze verkeerde politieke cultuur ombuigen? Het is te hopen, maar de kans is miniem.
De PHU heeft een legitieme grief tegen de UPB over de wijze waarop zij vorig jaar de macht hebben gegrepen. El Hage was daar zeer nauw bij betrokken, terwijl Booi de coup heeft goedgekeurd en misschien zelfs heeft georkestreerd. Toch verandert dit onze principes niet. De PHU blijft aandringen op respect voor mensenrechten. Voor de ogen van iedereen heeft zich een politiek drama afgespeeld, waarbij de mensenrechten van Booi en el Hage werden geschonden.”

“Al diegenen die nu blij zijn moeten bedenken dat zijzelf het volgende slachtoffer kunnen zijn van dezelfde onmenselijke vervolging die Booi en el Hage hebben moeten ondergaan,” stelt PHU. “Er was geen sprake van een eerlijk en objectief onderzoek. Het is een ‘Fishing Expedition’ geworden, d.w.z. net zolang blijven vissen tot men iets vangt. Zij waren verdachten in de ‘Zambesi’ zaak, maar moeten nu voor iets heel anders terecht staan. Dat is in strijd met het mensenrecht. Daarom behoren zowel Booi als el Hage vrijuit te gaan, niet zozeer omdat zij onschuldig zijn (dit weten wij niet), maar omdat het bewijs tegen hen op onrechtmatige wijze verkregen is.

Dat betekent overigens NIET dat zij in de politiek moeten kunnen blijven. Neen. Zij moeten de politiek uit. Volledig. De macht en het bestuur van de UPB is gebaseerd op een vergiftig mengsel van commercie en politiek. Als partij heeft de UPB nu de kans te bewijzen dat zij de kern van het probleem hebben begrepen. De UPB zou er daarom verstandig aan doen, als zij zich nu – politiek gezien – van Booi en el Hage distantieerden en nieuwe politici naar voren zouden schuiven. Politiek gaat niet om personen. Het gaat om ideeën. De UPB-Eilandsraadleden moeten zich los maken van Booi en el Hage en aantonen dat de UPB een echte partij is. Niet een partij van Booi of van el Hage. Dat zou een flinke stap vooruit zijn in de ontwikkeling van onze democratie”, aldus de PHU.